Thủ tục tách sổ đỏ đất Phú Quốc chi tiết

Ngày đăng 12/12/2018

Thủ tục tách sổ đỏ đất Phú Quốc chi tiết Thủ tục tách sổ đỏ đất Phú Quốc hay có cách gọi khác là thủ tục tách thửa đất được thực hiện khi chủ sử dụng mảnh đất có nhu cầu tách thửa hoặc cơ quan có thẩm quyền thu hồi một phần đất đai. Những giấy tờ cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục tách sổ đỏ đất Phú Quốc Nhiều người dân tiến hành các giao dịch mua bán đất Phú Quốc một phần thửa đất họ đang có nên tiến hành thủ tục tách sổ để đảm bảo quyền lợi giữa hai bên. Liên quan đến vấn đề này, theo điều 64,…