Tình hình đầu tư tại phía Nam đảo Phú Quốc thời điểm hiện nay

Ngày đăng 10/12/2018

Tình hình đầu tư tại phía Nam đảo Phú Quốc thời điểm hiện nay Tình hình đầu tư Nam Đảo Phú Quốc thời điểm hiện nay đang có sự chuyển biến theo hướng tích cực, giúp mở ra những cơ hội phát triển vượt trội cho các nhà đầu tư. Sự phát triển này đã tạo ra những tiền đề quan trọng cho các dự án đầu tư mang tầm cơ hàng tỷ đô la được xây dựng và đi vào hoạt động. Tình hình phát triển của các dự án đầu tư tại phía Nam đảo Phú Quốc Theo hướng phát triển tổng thể đến năm 2030, thị trường đất nền Phú Quốc ở Dương…