Phòng tránh rủi ro khi mua đất không có Giấy chứng nhận tại Phú Quốc

Ngày đăng 13/12/2018

Phòng tránh rủi ro khi mua đất không có Giấy chứng nhận tại Phú Quốc Những rủi ro khi mua đất không có Giấy chứng nhận tại Phú Quốc thường hay xảy ra bởi không được pháp luật bảo vệ. Nhằm bảo vệ những khách hàng của VSR và những người quan tâm đến nhà đất Phú Quốc. Chúng tôi đã tổng hợp những rủi ro này thành bài viết sau để nhà đầu tư nắm được và phòng tránh. Mua đất không có Giấy chứng nhận tại Phú Quốc không được Luật pháp bảo vệ Quyền sử dụng đất được công nhận khi người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận đất. Đây là…