Quy trình chuyển nhượng nhà đất Phú Quốc: Những thông tin cần biết

Ngày đăng 29/11/2018

Quy trình chuyển nhượng nhà đất Phú Quốc: Những thông tin cần biết Việc nắm vững quy trình chuyển nhượng đất Phú Quốc đối với nhiều nhà đầu tư vẫn còn rất mơ hồ và chưa có được thông tin đầy đủ. Chính điều này đã làm cho quá trình chuyển nhượng đất đai phải mất rất nhiều thời gian. Với mục đích nhằm giúp cho quá trình mua bán, chuyển nhượng được diễn ra thuận lợi, chúng tôi xin chia sẻ những thông tin liên quan qua bài viết dưới đây. Hiện nay, nhà nước đã ban hành thống nhất một mẫu sổ chung về quyền sử dụng và tài sản với tên gọi là:…