Tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Quốc đến năm 2030

Ngày đăng 30/11/2018

Tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Quốc đến năm 2030 Đúng như dự kiến, UBND tỉnh Kiên Giang đã dự kiến đưa ra quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Quốc định hướng đến năm 2030 cho nhà đầu tư và người dân có nhu cầu tìm hiểu nắm được một cách chắc chắn. Văn bản chỉ đạo trong quy hoạch sử dụng đất Phú Quốc Để việc đầu tư quy hoạch Phú Quốc được diễn ra đúng theo kế hoạch, ngày 19/12/2016 – UBND tỉnh Kiên Giang và UBND huyện Phú Quốc cùng sở xây dựng Kiên Giang đã công bố điều chỉnh quy hoạch huyện Phú Quốc và bản đồ quy…