Đề án xây dựng đặc khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Đề án xây dựng đặc khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

News Headline: Đề án xây dựng đặc khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiêng Giang Article Description: Tại PHTK tháng 11/2016, Chính phủ đã thống nhất đề án phát triển 3 đặc khu kinh tế trên cả nước, trong đó có đặc khu kinh tế Phú Quốc. Published Date: 18/04/2016 Modified Date: 18/04/2016 Image URL: https://phuquoc.net.vn/wp-content/uploads/2017/04/bai-truong-phu-quoc.jpg
CHUYÊN MỤC
TAGS

BÌNH LUẬN

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Đăng kha 7 tháng

    Đặc khu kinh tế Phú Quốc trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành trung tâm du lịch quốc tế hấp dẫn chưa từng có.