đất nền phú quốc

Mẫu hợp đồng mua nhà đất Phú Quốc cho nhà đầu tư

Mẫu hợp đồng mua nhà đất Phú Quốc cho nhà đầu tư

Mẫu hợp đồng mua nhà đất Phú Quốc cho nhà đầu tư

Khi tiến hành các giao dịch mua bán đất Phú Quốc, ngoài các giấy tờ như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hộ khẩu, chứng minh thư,… thì hai bên tiến hành giao dịch đất đai cũng cần phải ký với nhau hợp đồng mua nhà đất Phú Quốc. Đây là tờ giấy đảm bảo lợi ích của hai bên khi giao dịch đất đai.

Theo định nghĩa: Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất là hợp đồng được ký kết giữa bên mua và bên bán nhằm mục đích để bên mua đặt cọc một số tiền cho bên bán. Số tiền đặt cọc đảm bảo rằng bên mua sẽ mua căn nhà này và bên bán sẽ không bán căn nhà này cho bên khác trong một khoản thời gian hai bên thỏa thuận. Hợp đồng đặt cọc này pháp luật không bắt buộc phải có công chứng. Song để đảm bảo an toàn và hạn chế rủi ro thì các bên hoàn toàn có thể yêu cầu công chứng hợp đồng đặt cọc này và có thể nhờ luật sư tư vấn và kiểm tra giấy tờ để đảm bảo an toàn pháp lý.

Trên thỏa thuận đó, nhằm giảm thiểu rủi ro cho khách hàng khi mua bán đất nền Phú Quốc, VSR chúng tôi đã tìm hiểu và cung cấp mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà đất để quý khách hàng tham khảo. Chi tiết mẫu hợp đồng quý khách có thể nghiên cứu dưới đây.

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

 

HỢP ĐỒNG MUA NHÀ ĐẤT PHÚ QUỐC

(V/v Mua bán nhà đất)

Hôm nay, ngày …tháng … năm 20….  tại …………….

Chúng tôi gồm có:

 1. Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà): …………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: …………………….

cấp ngày ………………tại……………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

 1. Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):

Chủ hộ:

Họ và tên chủ hộ:………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại……

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

 

Các thành viên của hộ gia đình bên bán (bên B):

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………..

cấp ngày ………………tại………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………..

cấp ngày ………………tại………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 1. Cùng người làm chứng:

1.Ông(Bà): ……………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………..

cấp ngày ………………tại………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2.Ông(Bà): …………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………..

cấp ngày ………………tại………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Hai bên đồng ý thực hiện ký kết hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1:TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Bên A đặt cọc cho bên B bằng tiền mặt với số tiền là:……………………

Bằng chữ:…………………………………………………………………..

 

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: ………….…, kể từ ngày …… tháng ………. năm 201…

 

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

 1. Quyền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất của bên B đối với thửa đất cụ thể như sau:

–    Thuộc thửa đất số: ……

–    Tờ bản đồ số: …….

–    Địa chỉ thửa đất:………………………………..

–    Diện tích: ……… m2 (Bằng chữ:……………………………….. mét vuông).

–    Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ………… m2

+ Sử dụng chung: ……….. m2

–    Mục đích sử dụng: ………………………………………………………………

–    Thời hạn sử dụng: ……………………………………………………………….

–    Nguồn sử dụng đất: ……………………………………………………………..

 1. Tài sản gắn liền với đất là:

–    Nhà: …………… tầng

–    Cấp nhà:………………..

–    Diện tích xây dựng: ……………… m2

–    Cấu trúc: (chọn mái BTCT, sàn BTCT, tường gạch, nền gạch)

Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở số……….do Ủy ban nhân dân…….. cấp ngày…………………..

 

ĐIỀU 4: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
1. Giá chuyển nhượng

–    Giá chuyển nhượng: …………….. đồng (Bằng chữ: ……………….. đồng) chưa bao gồm thuế VAT .

 1. Phương thức thanh toán: Chia làm 03 đợt

– Đợt 1: Bên A đặt cọc cho bên B số tiền là: ………………. đồng (Bằng chữ: ………………… đồng) bằng hình thức chuyển khoản ngay sau khi hai bên ký hợp đồng đặt cọc này.

– Đợt 2: Bên A thanh toán cho Bên B số tiền là: ………………. đồng (Bằng chữ: …………………….. đồng), tương ứng với ………..% giá trị chuyển nhượng (bao gồm cả số tiền đặt cọc) ngay sau khi các bên hoàn thành thủ tục công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở từ Bên B sang cho Bên A tại Phòng công chứng.

– Đợt 3: Bên A thanh toán số tiền còn lại: …………………. đồng (tương đương ………….% giá trị chuyển nhượng) ngay sau khi bên B cung cấp cho bên A giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của Bên B.

Trong thời gian đặt cọc, bên B cam kết sẽ làm các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên A, bên A cam kết sẽ trả khi hai bên ký hợp đồng mua bán đất tại phòng công chứng Nhà Nước sẽ được bên A thanh toán nốt khi bên B giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên B cam kết sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vòng 7 ngày kể từ ngày bên A và bên B ký hợp đồng mua bán tại phòng công chứng Nhà Nước. Bên B có nghĩa vụ nộp các khoản thuế phát sinh trong quá trình giao dịch theo đúng quy định của pháp luật (đối với thuế đất, thuế chuyển nhượng bên B sẽ là người thanh toán mà bên A không phải trả bất cứ khoản phí nào) .

 

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
 1. a) Giao số tiền đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận ngay khi ký hợp đồng đặt cọc;
 2. b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất số tiền đặt cọc;
 1. Bên A có các quyền sau đây:
 1. a) Nhận lại số tiền đặt cọc từ Bên B hoặc được trừ khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc đạt được);
 2. b) Nhận lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng số tiền đặt cọc trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc không đạt được);

 

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
 1. a) Trả lại số tiền đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc đạt được);
 2. b) Trả lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng số tiền đặt cọc cho Bên A trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc không đạt được);
 3. c) Bên B có nghĩa vụ dọn dẹp sạch sẽ mặt bằng khi giao đất để trả lại mặt bằng đất thổ cư cho bên A.
 1. Bên B có các quyền sau đây:

Sở hữu số tiền đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc không đạt được).

 

ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; nếu mảnh đất trên thuộc diện quy hoạch không giao dịch được thì bên B phải hoàn trả lại 100% số tiền mà bên A đã giao cho bên B . Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi tranh chấp sẽ được phán xử theo quy định của luật pháp của Việt Nam.

 

ĐIỀU 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
 2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
 3. Bên B đã nhận đủ số tiền đặt cọc nêu trong điều 1 từ bên A

 

ĐIỀU 9. PHẠT CỌC

– Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm những nội dung hoặc điều kiện đã cam kết trong Hợp đồng này thì phải chịu phạt cọc như sau:

+ Bên A sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc cho Bên B nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này.

+ Bên B phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận đặt cọc ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này và khoản tiền phạt cọc bằng số tiền đã nhận đặt cọc.

 

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
 2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của người làm chứng.
 3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ngày……tháng…..năm 201…..

Hợp đồng Đặt Cọc bao gồm 03 trang được chia làm bốn bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ hai bản.

……………………, ngày …tháng ..… năm 20…..

 

Bên A

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Người làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Người làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

>>Tải bản đầy đủ: Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất.pdf

Nếu bạn còn điều gì thắc mắc về mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà đất hoặc bạn muốn đầu tư Phú Quốc an toàn, tin cậy, hãy liên hệ:

Hotline: Công ty: 0931798284 – Số bàn: 0243.2003363. Công ty chúng tôi cam kết là nhà môi giới Bất động sản tin cậy và rẻ nhất thị trường bất động sản Phú Quốc.

 

16/12/2018 / by / in
Điểm danh những phương pháp chống nóng cho nhà hướng Tây Phú Quốc

Điểm danh những phương pháp chống nóng cho nhà hướng Tây Phú Quốc

Những căn hộ tại dự án Kem Beach Resort Phú Quốc được xem là không gian sống lý tưởng cho mọi cư dân bởi sự trong lành, thoáng mát và tiện nghi. Được thiết kế với khả năng chống bức xạ nhiệt tốt, mỗi căn hộ ở đây đều nhận được sự hài lòng tuyệt đối từ khách hàng. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thêm những phương pháp chóng hiệu quả cho nhà hướng Tây.

Chống nóng bằng cửa gỗ hai lớp

Ở hòn đảo Ngọc vào những mùa nắng nóng cao điểm thì việc được sống trong một không gian thoáng mát là mơ ước của nhiều cư dân. Chính vì vậy, nhiều người ở đây đã thực hiện phương pháp chống nóng nhà hướng Tây Phú Quốc bằng cách thiết kế cửa gỗ hai lớn. Thay vì sử dụng cửa kính hoặc cửa nhôm có nền bức xạ nhiệt cao thì khách hàng lại chọn cửa có chất liệu bằng gỗ giúp hạn chế lượng bức xạ vào nhà. Bên cạnh đó, cách này còn giúp cách âm hiệu quả, giúp cho không gian sống được yên tĩnh hơn.

giai-phap-chong-nong-nha-huong-tay-phu-quoc 3

Dùng sơn màu trắng cho tường nhà

Sơn tường nhà bằng màu trắng chính là phương pháp được nhiều người áp dụng giúp cho việc bức xạ nhiệt được giảm đi đáng kể. Màu sơn trắng vừa giúp ngôi nhà mát hơn vừa tạo được không gian sống đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật. Nắm bắt xu thế này, mỗi căn hộ tại dự án Kem Beach Resort Phú Quốc đều được thiết kế với chất liệu và vật liệu cách nhiệt rất tốt, giúp cho không gian sống của bạn và gia đình thoáng mát hơn. Vì vậy, nếu muốn tìm được một không gian sống đích thực, các quý khách hàng có thể lựa chọn căn hộ thuộc dự án này.

Sử dụng các vật liệu cách nhiệt giúp chống nóng

Các vật liệu chống nóng hiệu quả mà khách hàng có thể sử dụng như:

 • Nhựa UPVC giúp giảm bức xạ nhiệt một cách hiệu quả
 • Bê tông bọt biển với tỷ trọng thấp từ 0,35 – 0,9
 • Túi áp khí Ap: hạn chế tình trạng hấp thụ nhiệt, giảm đến 97% nguồn bức xạ từ bên ngoài vào nhà bạn
 • Gạch Tuynel 3 lô giúp chống nóng hiệu quả trong mùa hè
 • Tấm xốp PU dùng cho việc ốp tường vừa giúp cách nhiệt và cách âm tốt nhất

giai-phap-chong-nong-nha-huong-tay-phu-quoc 4

Giờ đây, trong phong cách thiết kế của các căn hộ nghỉ dưỡng Phú Quốc đều được thiết kế với khả năng chống nhiệt rất tốt. Vì vậy khách hàng hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn nơi đây làm điểm tựa cho tổ ấm của mình

Trên đây là 3 phương pháp chống nóng nhà hướng Tây Phú Quốc rất hiệu qua mà khách hàng có thể áp dụng. Nếu muốn tìm được một không gian sông lý tưởng nhất, mọi cư dân có thể ghé tới các căn hộ thuộc dự án Kem Beach Resort Phú Quốc.

 

 

16/12/2018 / by / in
Đầu tư dự án biệt thự biển bãi Trường Phú Quốc có gì mới?

Đầu tư dự án biệt thự biển bãi Trường Phú Quốc có gì mới?

Đầu tư dự án biệt thự biển bãi Trường Phú Quốc có gì mới? chính là thắc mắc của nhiều nhà đầu tư trong thời điểm hiện nay. Nắm bắt được các xu hướng phát triển mạnh mẽ của khu vực, loại hình biệt thự biển cũng ngày càng được xây dựng và hoàn thiện, nhằm mang đến cơ hội sinh lời hấp dẫn.

dau-tu-biet-thu-bien-bai-truong-phu-quoc 4

Biệt thự biển bãi Trường hội tụ đầy đủ các yếu tố phát triển

Trong thời điểm hiện nay, việc đầu tư biệt thự biển Phú Quốc tại các địa điểm du lịch nổi tiếng đang được xem là hướng đi thông minh, chính xác cho mọi nhà đầu tư. Riêng đối với khu vực bãi Trường, nhờ sở hữu những tiềm năng phát triển vượt trội mà loại hình du lịch biển tại đây ngày càng được xây dựng với tốc độ chóng mặt. Các nhà đầu tư liên tục “rót” vốn vào đây nhằm tạo cơ hội sinh lời cao nhất. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, bãi Trường đã đảm bảo đủ được 9 tiêu chí trong việc phát triển loại hình biệt thự biển, cụ thể như sau:

 • Số lượng khách du lịch tăng đều theo các năm, 2,7 triệu lượt khách trong năm 2017 và hơn 3 triệu lượt khách trong khoảng năm 2018.
 • Số lượng nguồn cung từ khách sạn 5 sao và resort nghỉ dưỡng không đủ cung cấp cho khách du lịch, tình trạng “cháy phòng” thường xuyên xảy ra.
 • Mật độ xây dựng mô hình biệt thự biển tỷ lệ nghịch với quỹ đất và lượng khách ghé tới nghỉ dưỡng. Trong đó, lượt khách du lịch tăng lên đặt ra một nguồn nhu cầu nghỉ dưỡng lớn từ mô hình biệt thự biển.
 • Công suất phòng nghỉ dưỡng trung bình ở bãi Trường Phú Quốc là 75% (đây là con số được đánh giá là khá cao)
 • Yếu tố về văn hóa, xã hội, con người thu hút khách du lịch
 • Mức giá thuê phòng nghỉ dưỡng hợp lý, tạo ra nguồn khách dồi dào
 • Cơ sở hạ tầng, giao thông tại khu vực bãi Trường rất thuận tiện
 • Quy hoạch phát triển và chính sách từ phía chính quyền có nhiều điểm tích cực
 • Có nhiều chính sách ưu đãi thu hút đầu tư từ vĩ mô dành cho bãi Trường Phú Quốc

Như vậy, khi đầu tư dự án biệt thự biển bãi Trường Phú Quốc, nhà đầu tư chắc chắn sẽ nhận được cơ hội sinh lời cao mang tính đảm bảo dài hạn. Từ đó, bài toán thu hồi vốn cũng được rút ngắn về mặt thời gian.

Tốc độ phát triển nhanh chóng của biệt thự biển bãi Trường

Trong thời gian gần đây, quá trình đầu tư dự án Phú Quốc tại khu vực bãi Trường cũng được đẩy mạnh với tốc độ phát triển nhanh chóng. Trong đó loại hình dự án nghỉ dưỡng, đặc biệt là biệt thự biển phát triển nổi bật hơn cả. Hàng loạt dự án được xây dựng, điển hình như những cái tên: Whyndham Phú Quốc, Pullman Phú Quốc, Regent Phú Quốc (sắp khai trương), BWP Phú Quốc Resort Codotel & Villas, Intercontiental Long Beach Phú Quốc, Soil By Melia Phú Quốc… MIK Group, BIM Group, CEO Group… chính là chủ tập đoàn “cầm can nảy mực” cho các dự án này. Theo đánh giá từ phía chuyên gia, các dự án này đều có hiệu suất sinh lời cao trong thời gian ngắn.

Đầu tư dự án biệt thự biển bãi Trường Phú Quốc một cách thông minh

Hiện nay việc đầu tư biệt thự biển Phú Quốc nói chung và đầu tư biệt thự biển bãi Trường nói riêng đang được nhiều nhà đầu tư “săn đón”. Để có được khả năng sinh lời cao nhất, nhà đầu tư cần biết xây dựng được chiến lược kinh doanh sao cho phù hợp, đúng đắn và an toàn. Điều quan trọng đầu tiên khi đầu tư đó chính là phải lựa chọn được một kênh đầu tư hợp lý. Lời khuyên cho nhà đầu tư đó là chỉ nên “rót” vốn vào những tập đoàn có tên tuổi và đảm bảo được tính uy tín về khả năng lợi nhuận cũng như thủ tục pháp lý. Thực tế, nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm vì thủ tục pháp lý sẽ được đảm bảo từ chủ đầu tư trước khi bàn giao sản phẩm.

dau-tu-biet-thu-bien-bai-truong-phu-quoc 9

Điều quan trọng thứ hai đó chính là nhà đầu tư cần chú trọng về phong cách thiết kế và xu hướng phát triển của dự án biệt thự biển. Nếu thực hiện tốt yếu tố này sẽ giúp cho việc tạo ra nguồn khách ghé tới nghỉ dưỡng được dồi dào hơn, từ đó tạo ra được nguồn lợi nhuận cao. Với tình hình và xu hướng phát triển hiện nay thì nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm khi đầu tư dự án Phú Quốc với mô hình biệt thự biển tại bãi Trường.

Với những thông tin về vấn đề đầu tư dự án biệt thự biển bãi Trường Phú Quốc nêu trên, các quý nhà đầu tư có thể tham khảo thêm nhằm mang lại hiệu quả thành công tuyệt đối cho quá trình kinh doanh của mình. Nếu cần cung cấp thêm thông tin gì liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại sau: 093.179.8284 hoặc 0243.2003363.

 

 

15/12/2018 / by / in
Thời điểm đầu tư bãi Dài Phú Quốc tốt nhất

Thời điểm đầu tư bãi Dài Phú Quốc tốt nhất

Nhiều nhà đầu tư có ý định đầu tư bãi Dài Phú Quốc nhưng chưa chắn chắn rằng thời điểm nào đầu tư tốt nhất, hãy tham khảo thời điểm đầu tư bãi Dài Phú Quốc dưới đây.

Nhìn nhận thời điểm đầu tư bãi Dài Phú Quốc hợp lý nhất

Những chuyển biến về kinh tế 6 tháng cuối năm 2018 cho thấy rằng Phú Quốc vẫn đang trong đà tăng trưởng và có khả năng sẽ có những “cơn bão” giá trong nửa đầu năm 2019. Lý do được đưa ra cho rằng: Với sự phát triển nhanh chóng của tầng lớp trung lưu cũng như sự hoàn thiện các dự án, phân khúc đất nền Phú Quốc sẽ có nhưng thay đổi nhất định.

dau-tu-bai-dai-phu-quoc 1

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thị trường bất động sản tại đây lại đang có dấu hiệu chững do tâm lý e ngại đầu tư vì bãi Dài phát triển còn khá chậm so với những bãi biển khác tại Phú Quốc. Mặc dù con số nghiên cứu cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang quan tâm đến thị trường bất động sản tại bãi Dài một cách ổn định. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia tình hình thị trường những tháng cuối năm 2018 vẫn sẽ rất khó lường. Việc nên đầu tư đất bãi Dài Phú Quốc vào thời điểm này hay không với những nhà đầu tư có vốn căng thẳng cũng cần phải cân nhắc kỹ.

Nhà đầu tư cho rằng thị trường bất động sản cuối năm nay không có nguy cơ bong bóng bất động sản vì thanh khoản tại Phú Quốc đang ổn định. Nguồn cung và cầu luôn ở mức cân bằng. Đây là dấu hiệu cho thấy chủ đầu tư và người mua đều vẫn cùng có lợi, không có dấu hiệu phá giá thị trường và bong bóng bất động sản.

Nếu nguồn tài chính của nhà đầu tư còn hạn chế, trong khoảng 3 -5 tỷ, nhà đầu tư nên cân nhắc đầu tư đất bãi Dài Phú Quốc vào thời điểm này. Có rất nhiều lý do đưa ra để đầu tư với tình hình tài chính căng thẳng như vậy.

Thời gian này, theo những chuyên gia tư vấn nhận định là thời điểm cuối năm, nhiều nhà đầu tư tiến hành rút vốn về trước tết để sang năm triển khai đầu tư cái mới. Dòng tiền có xu hướng chuyển dịch không còn khiến cho giá đất chạm “đỉnh” như dịp đầu 2018. Thị trường bất động sản chững giá, từ đó là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư với tình hình tài chính không ổn định mà vẫn muốn đầu tư vào bãi Dài Phú Quốc.

Nếu nhà đầu tư còn chần chừ, đến đầu năm dòng tiền thay đổi và các nhà đầu tư mới khác biết đến Phú Quốc nhiều hơn thì khả năng với số vốn hiện tại sẽ rất khó bon chen để có được một vị trí tốt.

Mặt khác, lợi dung thời điểm đất Phú Quốc chững giá, đầu tư đất bãi Dài để đó. Sang năm mới, khi nhiều nhà đầu tư mới đến Phú Quốc, bán “lướt sóng” kiếm lời cũng là sự lựa chọn rất thông minh.

Nên đầu tư mô hình gì ở bãi Dài Phú Quốc

Sau khi xác định được thời điểm đầu tư hợp lý, nhà đầu tư nên xác định những mô hình đầu tư khả quan. Đã từng có câu nói: “Không hẳn đầu tư lớn sẽ mang lại hiệu quả cao và không hẳn đầu tư nhỏ thì không có khả năng tỏa sáng. Chỉ cần nhà đầu tư biết đầu tư đúng lúc, đúng mục tiêu thì cơ hội “phất” lên là điều rất dễ dàng.”

Ở bãi Dài Phú Quốc, bạn là nhà đầu tư có tình hình tài chính căng thẳng thì nên đầu tư các loại hình bất động sản có phân khúc tầm trung. Các loại hình này thường thu hút được lượng khách hàng đông hơn cao cấp.

Bạn có thể đầu tư loại hình Homestay để mang lại hiệu quả do đây là loại hình mới nổi, rất thu hút giới trẻ trải nghiệm. Loại hình này có thời gian xây dựng khá nhanh và đem lại lợi nhuận nhanh chóng.

dau-tu-bai-dai-phu-quoc 3

Tiếp theo, nhà đầu tư có thể xem xét đến đầu tư mô hình khách sạn nhỏ và vừa tại bãi Dài. Đây là loại hình lâu đời ở Phú Quốc. Tuy không có nhiều sự đột phá mới mẻ nhưng mô hình này độ an toàn cao hơn loại Homestay. Đặc biệt, có nhiều phân khúc khách sạn có giá đầu tư khá rẻ khiến các nhà đầu tư bớt lo lắng đi rất nhiều.

Với số vốn không quá nhiều, nhà đầu tư có thể chú ý đến các vị trí cách bãi Dài một khoảng cách nhất định từ 500m-1km, vừa thuận lợi ra ngắm biển, vừa có giá thành đầu tư hợp lý.

Tóm lại, bạn là nhà đầu tư nung nấu ý định đầu tư đất bãi Dài Phú Quốc để kinh doanh nhưng lại cân nhắc thời điểm đầu tư, mô hình đầu tư, hãy liên lạc với VSR chúng tôi theo:

Hotline: Công ty: 0931798284 – Số bàn: 0243.2003363 để được tư vấn chi tiết hơn.

 

15/12/2018 / by / in
Tiềm năng đầu tư sinh lời từ dự án Sun Group Địa Trung Hải Phú Quốc

Tiềm năng đầu tư từ dự án Sun Group Địa Trung Hải Phú Quốc

Dự án Sun Group Địa Trung Hải Phú Quốc đang được nhiều nhà đầu tư “săn đón” nhờ những tiềm năng ưu việt mà nó sở hữu. Vị trí địa lý đắc địa, thiết kế sang trọng, dịch vụ tiện ích đẳng cấp cùng chính sách ưu đãi chính là những yếu tối mang lại khả năng sinh lời cao nhất cho mọi nhà đầu tư.

Tiềm năng đầu tư vượt trội

Tiềm năng đầu tư sinh lời Phú Quốc chính là một trong những vấn đề được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Riêng đối với dự án Sun Group Địa Trung Hải Phú Quốc, vấn đề này không còn là nỗi lo đối với mỗi nhà đầu tư, bởi nó sở hữu những tiềm năng vô cùng vượt trội. Những tiềm năng ưu việt này sẽ là chìa khóa giúp các nhà đầu tư kinh doanh thành công. Khi đầu tư kinh doanh tại đây, nhà đầu tư sẽ nhận được những lợi ích từ vị trí địa lý cho đến các dịch vụ tiện ích.

bai-toan-dau-tu-sinh-loi-phu-quoc 3

Sun Group Địa Trung Hải Phú Quốc mang đến cho mọi nhà đầu tư vị trí địa lý vô cùng đắc địa, giúp cho việt phát triển thương mại dịch vụ, đặc biệt là ngành du lịch được thuận tiện hơn. Được liên kết với nhiều địa điểm quan trọng tại Phú Quốc, dự án này là sự lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến nghỉ dưỡng tại hòn đảo Ngọc. Nguồn khách du lịch ngày càng dồi dào đã mang lại khả năng sinh lời vô cùng lớn. Bên cạnh đó, hệ thống  dịch vụ tiện ích mang tính đẳng cấp giúp tăng  khả năng giữ chân du khách của dự án này cũng nằm trong top đầu. Tiềm năng này sẽ giúp cho loại nhuận đạt được mang tính ổn định, lâu dài hơn. Lợi thế tuyệt vời này sẽ giúp cho bài toán hoàn vốn sinh lời của các nhà đầu tư không còn là nỗi lo.

Chính sách đầu tư có nhiều ưu đãi

Hầu hết các dự án bất động sản Phú Quốc đều chú trọng đến chính sách ưu đãi, tuy nhiên trong đó nổi bật nhất vẫn là dự án  Sun Group Địa Trung Hải Phú Quốc. Khi đầu tư tại đây, nguồn lợi nhuận mà các nhà đầu tư đạt được sẽ được đảm bảo tính ổn định qua các thời kỳ. Đặc biệt, nhà đầu tư có thể tránh được các rủi ro không đáng có, đặc biệt là về thủ tục pháp lý do được chủ đầu tư thực hiện đầy đủ trước khi bàn giao sản phẩm.

bai-toan-dau-tu-sinh-loi-phu-quoc 5

Nguồn lợi nhuận từ dự án bất động sản Sun Group Địa Trung Hải Phú Quốc cũng được chủ đầu tư đảm bảo bằng các chính sách bá hàng siêu hẫp dẫn. Hầu hết các sản phẩm ở đây chỉ thuộc mức tầm trung , chính vì vậy nó đều phù hợp cho cả những nhà đầu tư nhỏ lẻ và không có nguồn vốn quá cao. Đặc biệt, đối với mỗi căn shophouse ở đây có giá khoảng 10 – 15 tỷ và được ưu đãi tặng gói kinh doanh đặc biệt tương ứng 9% giá trị mỗi căn shophouse. Ngoài ra, chính sách về vay lãi suất, chiết khấu % cũng vô cùng ưu đãi. Đây cũng là một điểm nổi bật nhất của dự án trong tiến trình kinh doanh bất động sản Phú Quốc.

Với những tiềm năng đầu tư sinh lời Phú Quốc từ dự án Sun Group Địa Trung Hải nêu trên, các quý nhà đầu tư có thể yên tâm trong quá trình kinh doanh sinh lời tại đây. Trong tình hình thị trường bất động sản ở đây càng nhiều biến động, việc nắm bắt được một kênh đầu tư hợp lý là vô cùng quan trọng, vì vậy các nhà đầu tư nên sớm tận dụng cơ hội từ dự án này.

 

 

14/12/2018 / by / in
Hệ quả của Luật Đặc khu đến tình hình đất Phú Quốc là gì?

Hệ quả của Luật Đặc khu đến tình hình đất Phú Quốc là gì?

Hệ quả Luật Đặc khu đến đất Phú Quốc đến tình hình đất Phú Quốc là gì? chính là thắc mắc của nhiều nhà đầu tư khi quyết định kinh doanh tại hòn đảo Ngọc. Bởi vấn đề này nó có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến quá trình đầu tư sinh lời mang tính lâu dài. Thắc mắc này sẽ được giải đáp cụ thể qua bài viết dưới đây.

Đất Phú Quốc có dấu hiệu “hạ nhiệt” từ ảnh hưởng của Luật Đặc khu

Trước thời điểm chính quyền ra chính sách thắt chặt giao dịch đất đai thì đất Phú Quốc thường xuyên diễn ra những vụ giao dịch đất đai, thậm chí là tràn lan. Tuy nhiên, từ khi chính quyền Phú Quốc ra chính sách tạm dừng các việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì tình hình này lại có dấu hiệu “hạ nhiệt”, đồng thời các vụ giao dịch đất đai cũng bị đứng im. Theo nhận định từ phía các chuyên gia, chính sách mang tính tích cực từ chính quyền sẽ giúp cho thị trường bất động sản Phú Quốc tránh được những biến động không đáng có. Việc làm này cũng được xem như là một cách “sửa sai” đối với các vấn đề liên quan đến xây dựng, quy hoạch, tách thửa đang diễn ra một cách tràn lan.

anh-huong-luat-dac-khu-den-sot-dat-phu-quoc 8

Có thể thấy, hệ quả Luật Đặc khu đến đất Phú Quốc khá mạnh mẽ. Nhưng thực tế, thị trường bất động sản tại hòn đảo Ngọc vẫn không hoàn toànđóng băng mà thay vào đó sẽ có hướng kinh doanh khác. Theo nhận định của giới chuyên môn, bên trong nột tại thị trường đất Phú Quốc vẫn thường xuyên diễn ra các vụ giao dịch đất thương mại dịch vụ dưới sự cho phép của cơ quan chính quyền. Tuy nhiên, mọi thương vụ giao dịch này được diễn ra một cách nhẹ nhàng, điều hòa và không tràn lan như trước. Như vậy, việc thị trường bất động sản Phú Quốc có dấu hiệu chững lại cũng được xem là một tín hiệu đáng mừng nhằm tạo ra tính ổn định cho hoạt động kinh doanh tại đây.

Đất Phú Quốc liệu có bùng nổ trở lại?

Trước ảnh hưởng của Luật đặc khu, tình hình sốt đất Phú Quốc cũng đang có sự biến động, đặc biệt là những khu vực có tiềm năng phát triển cao sẽ có mức giá tăng một cách nhanh chóng. Thực tế, nếu đặt bàn cân với thị trường bất động sản Đà Nẵng và Nha Trang thì khu vực Phú Quốc vẫn mang tính “buông lỏng” hơn rất nhiều. Vì vậy, đất Phú Quốc tron g thời gian tới hứa hẹn sẽ thực sự bùng bổ trở lại, nhà đầu tư vẫn hoàn toàn có thể tập trung vốn vào đây để tạo đà cho quá trình sinh lời. Hiện nay, các khách sạn, shophouse, condotel, biệt thự biển vẫn được xây dựng với mật độ lớn tại các bãi biển như: bãi Kem, Bão Dài và bãi Trường. Bên cạnh đó, những mảnh đất có khả năng sinh lời cao như: khu vực Nguyễn Trung Trực, Trần Hưng Đại, đường 30/4 và Hùng Vương… vẫn được nhiều nhà đầu tư “săn đón”.

Thực trạng này cũng làm cho đất Phú Quốc đứng trước nguy cơ bị “bội thực” do nhu cầu quá cao trong khi đó quy mô đất lại không đủ đáp ứng. Có thể thấy, loại hình đầu tư nổi bật nhất đó chính là các dự án du lịch nghỉ dưỡng và việc giao dịch chủ yếu được diễn ra thông qua quá trình qua tay giữa các nhà đầu tư với nhau. Quá trình đầu tư này được đánh giá là khá nhẹ nhàng hơn với thời điểm trước Luật Đặc khu. Mặc dù là vậy, nhưng khu vực này vẫn tạo ra những cơ hội sinh lời cực cao cho nhà đầu tư.

anh-huong-luat-dac-khu-den-sot-dat-phu-quoc 3

Hiện nay, không chỉ có hệ quả Luật Đặc khu đến đất Phú Quốc mà tình hình sốt đất tại đây còn chịu tác động từ phía các chính sách của chính quyền. Cụ thể, việc phát triển các tuyến đường giao thông huyết mạch, cho phép casino đi vào hoạt động sẽ làm cho nguồn vốn được đổ vào thị trường Phú Quốc tăng lên một cách nhanh chóng. Theo đánh giá chung của các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, tạm thời thị trường bất động sản tại Phú Quốc sẽ chững lại và khi có quyết định chính thức về quy hoạch tổng thể đặc khu kinh tế thì đất Phú Quốc lại được trở lại với quỹ đạo ban đầu. Cùng với đó, các vụ giao dịch đất Phú Quốc sẽ được tăng lên khi Luật Đặc khu được thông qua. Chính vì vậy, tại thời điểm hiện tại và trong thời gian tới, nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm đầu tư tại thị tường bất động sản Phú Quốc.

Trên đây là những thông tin về hệ quả Luật Đặc khu đến đất Phú Quốc, hy vọng những thông tin hữu ích này sẽ giúp cho quá trình kinh doanh của các nhà đầu tư được tiến hành một cách hiệu quả và thuận lợi hơn. Nếu cần cung cấp thêm thông tin gì về vấn đề này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại sau: 093.179.8284 hoặc 0243.2003363.

 

 

13/12/2018 / by / in
Phòng tránh rủi ro khi mua đất không có Giấy chứng nhận tại Phú Quốc

Phòng tránh rủi ro khi mua đất không có Giấy chứng nhận tại Phú Quốc

Những rủi ro khi mua đất không có Giấy chứng nhận tại Phú Quốc thường hay xảy ra bởi không được pháp luật bảo vệ. Nhằm bảo vệ những khách hàng của VSR và những người quan tâm đến nhà đất Phú Quốc. Chúng tôi đã tổng hợp những rủi ro này thành bài viết sau để nhà đầu tư nắm được và phòng tránh.

Mua đất không có Giấy chứng nhận tại Phú Quốc không được Luật pháp bảo vệ

Quyền sử dụng đất được công nhận khi người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận đất. Đây là điều kiện tiên quyết để có thể tiến hành các giao dịch đất đai như: mua bán, cho tặng, thừa kế,…

Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định: một trong những điều kiện thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng sử dụng đất là mảnh đất đó phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(trừ một số trường hợp đặc biệt về thừa kế quyền sử dụng đất).

mua-dat-khong-co-so-do-tai-phu-quoc 9

Như vậy, nếu mua đất không có Giấy chứng nhận tại Phú Quốc thì giao dịch đất đai xảy ra sẽ không được pháp luật bảo vệ. Quyền lợi của người mua đất và bán đất Phú Quốc sẽ bị ảnh hưởng rất lớn và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro khi giao dịch thiếu điều kiện này.

Nhiều rủi ro khi mua đất không có Giấy chứng nhận tại Phú Quốc

Những nhà đầu tư đất Phú Quốc khi tham gia mua đất không giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtPhú Quốc có thể gặp phải những rủi ro cơ bản sau:

 • Hợp đồng mua bán không được công chứng

Theo Điều 40 Luật Công chứng 2014, nếu không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mảnh đất đó hoàn toàn không được phát luật công nhận. Hợp đồng mua bán mảnh đất cũng không được công chứng và tất cả giao dịch đều không đảm bảo an toàn.

 • Dễ bị dính đến tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai xảy ra như “cơm bữa” tại Phú Quốc. Mua đất không có Giấy chứng nhận tại Phú Quốc nhà đầu tư sẽ thiệt thòi rất lớn về những quyền của người sở hữu đất đai. Do đó, nhà đầu tư cần phải tỉnh táo tìm hiểu kỹ bởi những mảnh có sổ đỏ còn diễn ra tranh chấp, huống chi là những mảnh chưa sổ.

 • Dễ bị dính ranh giới rừng Phú Quốc

Đất dính ranh rừng ở Phú Quốc rất nhiều. Kéo theo đó là việc không được cấp sổ đỏ. Nếu mua phải những mảnh đất dính ranh rừng, nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với vấn đề bị thu hồi đất mà không được bồi thường do vi phạm Luật đất đai.

 • Dễ bị lừa đầu tư “ảo”

Nhiều mảnh đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtđược rao bán bằng hợp đồng viết tay. Một thời gian sau, khi đất lên giá bất ngờ, người bán đất hoặc “cò” sẽ rút lại thoả thuận mua đất bằng giấy tờ viết tay, hay còn gọi là “lật mặt”. Nếu may mắn, nhà đầu tư sẽ được nhận lại cọc, vốn nhưng phải hoàn trả đất cho người bán. Lúc này, mảnh đất đó đã lên giá và có giá trị cao thì người mua chính là người chịu thiệt.

 • Khó xác minh nguồn gốc của đất

Không thể xác định chính xác chủ sở hữu thửa đất để giao dịch, không xác định được ranh giới đất, không biết có phạm quy hoạch hay bị thu hồi hay không,…Đây là những rủi ro gặp phải đối với việc xác minh nguồn gốc.

 • Không được thế chấp để vay vốn ngân hàng

Theo Điều 188 của Luật Đất đai 2013, nếu muốn có đủ quyền hạn của người sở hữu đất, nhà đầu tư phải có Sổ đỏ. Do đó, nếu muốn thế chấp được mảnh đất đã mua tại Phú Quốc, nhà đầu tư vẫn nên mua những mảnh cầm chắc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì hơn.

 • Khó bán lại hoặc mang đi giao dịch

Như đã phân tích ở trên, việc mua bán đất không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bất hợp pháp và chứa đựng rất nhiều rủi ro. Do vậy, không nên nghe những lời ngon ngọt của “cò đất” hoặc người bán mà ôm đất không Sổ đỏ. Nguy cơ ế ẩm đất, vốn “chết”, lỗ vốn là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

“Chọn mặt gửi vàng”, lựa chọn đơn vị tư vấn và những sản phẩm đất đai minh bạch

Trên đây là những rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra khi mua những mảnh đất thiếu Giấy chứng nhận đất tại Phú Quốc. Để yên tâm hơn trong đầu tư, chúng tôi khuyên nhà đầu tư nên cân nhắc lựa chọn những mảnh đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ an toàn hơn.

mua-dat-khong-co-so-do-tai-phu-quoc 8

Mặt khác, có rất nhiều rủi ro khác có thể xảy đến với nhà đầu tư khi mua đất Phú Quốc. Do đó, nhà đầu tư nên lựa chọn cho mình những đơn vị tư vấn đất đai uy tín để đảm bảo lựa chọn được những mảnh đất nền chính chủ, minh bạch với giá thành phải chăng.

Nếu cần tư vấn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thực tế của đất nền Phú Quốc, nhà đầu tư hãy liên hệ tới

Hotline: Công ty: 0931798284 – Số bàn: 0243.2003363, VSR với đội ngũ nhân viên đông đảo tại Phú Quốc cam kết sẽ đưa nhà đầu tư đi thực tế mảnh đất cần mua để có cái nhìn chính xác nhất.

 

13/12/2018 / by / in
Những điểm cần chú ý khi du lịch nghỉ dưỡng tại Phú Quốc

Những điểm cần chú ý khi du lịch nghỉ dưỡng tại Phú Quốc

Dự án Movenpick Resort Phú Quốc đang là dự án được nhiều du khách ghé tới trong thời gian gần đây, nhờ dịch vu tiện nghi vượt trội cùng thiết kế nghỉ dưỡng sang trọng. Bên cạnh việc nghỉ dưỡng tại dự án này, du khách cũng nên tham khảo thêm những điểu cần chú ý khi du lịch tại hòn đảo Ngọc qua bài viết dưới đây.

Du lịch nghỉ dưỡng tại dự án Movenpick Resort Phú Quốc

Du lịch nghỉ dưỡng Phú Quốc rộ lên trong thời gian gần đây và tạo ra sự thu hút mạnh mẽ đối với nhiều du khách. Trong đó, các tên dự án Movenpick Resort Phú Quốc được đánh giá là mang tính nổi bật hơn cả. Đây chính là địa điểm được nhiều du khách ghé tới bởi phong cách thiết kế độc đáo, đậm chất Thụy Sỹ cùng dịch vụ tiện nghi hiện đại. Dự án này tự hào mang lại không gian nghỉ dưỡng tuyệt vời và những trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách. Đặc biệt, với mật độ xây dựng rộng rãi cùng không gian được hòa quyện giữa thiên nhiên và con người, giúp mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị nhất.

huong-dan-du-lich-du-an-phu-quoc 1

Phương tiện đi lại ở Phú Quốc

Hiện nay, cùng với hệ thống giao thông thuận tiện, các phương tiện đi lại ở Phú Quốc cũng rất phổ biến và phát triển. Đặc biệt, sân bay Quốc tế Phú Quốc được xây dựng với hàng nghìn chuyến bay thẳng, giúp cho du khách thuận tiện trong quá trình du lịch trong khu vực và quốc tế. Khi đi du lịch ở Phú Quốc, có rất nhiều phương tiện cho du khách lựa chọn như: xe, tàu cao tốc và phà (tại các bãi biển). Đặc biệt, chuyến tham quan du lịch của du khách sẽ rất thuận tiện nhờ hệ thống đường giao thông được nâng cấp cao hơn. Một tip nhỏ mà du khách có thể tham khảo đó là dự án Movenpick Resort Phú Quốc có vị trí tọa lạc vô cùng đắc địa, giúp cho việc di chuyển đến các địa điểm du lịch được thuận lợi hơn.

huong-dan-du-lich-du-an-phu-quoc 7

Trải nghiệm hoạt động du lịch ở Phú Quốc

Đến với Phú Quốc, du khách có thể hòa mình với nhiều hoạt động du lịch vô cùng thú vị tại đây. Tuy nhiên, hoạt động du lịch được yêu thích nhất tại đây vẫn là các trải nghiệm thú vị tại các bãi biển như: bãi Kem, bãi Dài, bãi Trường… Bên cạnh đó, du khách có thể tham quan thêm vườn tiêu Khu Tượng, mũi Gành Dầu, ngắm hoàng hôn ở Dinh Cậu, đặc biệt là tham gia các hoạt động đánh bắt hải sản cùng ngư dân cũng sẽ để lại những kỷ niệm khó quên. Hiện nay, hoạt động du lịch nghỉ dưỡng tại huyện đảo Phú Quốc cũng được nhiều du khách yêu thích bởi sự độc đáo và vô cùng đẳng cấp.

huong-dan-du-lich-du-an-phu-quoc 5

Trên đây là những thông tin về du lịch nghỉ dưỡng Phú Quốc, quý khách có thể tham khảo thêm cho quá trình du lịch tại hòn đảo Ngọc được trọn vẹn hơn. Và đừng quên ghé tới dự án Movenpick Resort Phú Quốc để có được những trải nghiệm tuyệt vời nhé!

 

 

12/12/2018 / by / in
Thực trạng đầu tư Phú Quốc cuối năm 2018 có gì mới?

Thực trạng đầu tư Phú Quốc cuối năm 2018 có gì mới?

Thực trạng đầu tư Phú Quốc cuối năm 2018 có gì mới? chính là thắc mắc của nhiều nhà đầu tư khi đặt chân đến hòn đảo Ngọc. Trong thời điểm hiện nay, tình hình đầu tư tại đây vẫn đang nóng lên với sức bật mạnh mẽ của các dự án bất động sản. Đây cũng chính là cơ hội đầu tư sinh lời hiệu quả cho các nhà đầu tư.

Thị trường đầu tư bất động sản Phú Quốc phát triển mạnh dịp cuối năm

Trong dịp cuối năm 2018, nhà đất Phú Quốc đang có những dấu hiệu mang tính khởi sắc vô cùng tích cực. Sau quá trình bất ổn do việc cấm phân lô, tách thửa và Luật đơn vị hành chính  kinh tế thì thời điểm hiện nay, thị trường đầu tư tại đây đã dần đi vào phát triển hơn. Các nguồn tiền liên tục được đầu tư vào khu vực này một cách âm thầm và ổn định hơn. Có thể thấy, nếu như trước đây nhà đầu tư vì muốn sinh lời nhanh đã mạo hiểm vào việc đầu tư lướt sóng đất nền, thì nay lại tập trung vào các dự án bất động sản, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng nhằm tạo sự ổn định và phát triển lâu dài.

thi-truong-dat-phu-quoc-cuoi-nam-2018 6

Theo đánh giá từ giới chuyên gia, Phú Quốc liên tục tạo ra những cú đòn bẩy với sức bật mạnh mẽ trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Sự phát triển mạnh mẽ này được tạo nên nhờ chính những tiềm năng ngành du lịch tại hòn đảo Ngọc mang lại. Theo số liệu thống kê từ Sở du lịch Kiên Giang thì số lượt khách đến với Phú Quốc có xu hướng tăng mạnh, trong dịp cuối năm vượt mức 30% so với cùng kỳ năm trước, riêng khách quốc tế tăng đến 79% so với năm trước. Tiềm năng to lớn này đã góp phần làm cho thực trạng đầu tư Phú Quốc cuối năm 2018 trở nên lớn mạnh hơn.

Giờ đây, hòn đảo Ngọc thực sự “thay da đổi thịt” với cú “lột xác” hoàn hảo từ chính các loại hình kinh doanh bất động sản. Minh chứng rõ nét nhất là các nhà hàng  khách sạn. khu vui chơi giải trí “mọc lên” với tốc độ chóng mặt. Theo số liệu thống kê từ Sở Du lịch Kiên Giang, doanh thu từ các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng chỉ trong 9 tháng đầu năm đã được 4.216 tỷ đồng, tăng 51,55 so với cùng kỳ năm trước. Nếu như Vân Đồn, Bắc Vân Phong vẫn còn thực hiện những bước đi chập chững trong việc đầu tư dự án bất động sản bằng việc phát triển cơ sở hạ tầng, thì đầu tư đất Phú Quốc đã được hoàn thiện về mọi mặt. Đặc biệt, hàng chục nghìn tỳ đồng đã được đổ về hòn đảo Ngọc nhằm phát triển một các tối đa hệ thống cơ sở vật chất.

Phú Quốc thu hút các nhà đầu tư kinh doanh

Trong dịp cuối năm, thị trường bất động sản Phú Quốc trở nên nóng lên hơn bao giờ hết nhờ chính các dự án đầu tư tại đây. Theo số liệu thống kê cho thấy, hiện nay có đến 370.000 tỷ đồng đang hướng đến đầu tư tại đảo Ngọc. Nhiều nhà đầu tư đã không ngần ngại, mạnh dạn xây dựng hàng nghìn phòng khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng. Điều này góp phần nâng tầm vị thế của thị trường đầu tư tại đây.

thi-truong-dat-phu-quoc-cuoi-nam-2018 3

Bên cạnh đó, các chính sách hấp dẫn từ chính quyền Phú Quốc cũng giúp cho quá trình đầu tư đất Phú Quốc có nhiều khởi sắc mạnh mẽ. Trong đó, không thể không nhắc tới việc ảnh hưởng của Casino Phú Quốc đối với bất động sản đảo Ngọc cuối năm. Theo kinh nghiệm ở Singapore cho thấy, sau khi hai khu phức hợp nghỉ dưỡng có sòng bạc được thí điểm hoạt động thì lượng du khách ở đây đã tăng một cách nhanh chóng. Việc thí điểm cho người Việt được vào sòng bạc tại Phú Quốc đã tạo ra nguồn khách hàng dồi dào đến với hòn đảo Ngọc. Đây cũng là điều mà nhiều nhà đầu tư đặc biệt chú ý khi đầu tư tại đây nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất.

Chính nhờ chiến lược kinh doanh hiệu quả, sự kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố tiefm năng và chính sách mà thực trạng bất động sản Phú Quốc cuối năm 2018 đã có những điểm mới nổi bật. Những “ông lớn” trong lĩnh vực bất động sản như: Sungroup, Vingroup, MIKGroup, Bim Group… vẫn tiếp tục đầu tư tại đây. Các dự án bất động sản tên tuổi lần lượt được “trình làng”, góp phần tạo đà cho nhà đất Phú Quốc lớn mạnh hơn.

Trên đây là những thôn tin về thực trạng đầu tư Phú Quốc cuối năm 2018, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm nhằm giúp cho quá trình kinh doanh của mình được diễn ra thuận tiện hơn.. Nếu có thắc mắc nào cần được giải đáp liên quán đến  vấn đề này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại sau: 093.179.8284 hoặc 0243.2003363.

 

 

12/12/2018 / by / in
Quy hoạch đất An Thới ảnh hưởng tới giá đất

Quy hoạch đất An Thới ảnh hưởng tới giá đất

Một trong 2 thị trấn sầm uất nhất huyện Phú Quốc đang được quy hoạch rất tốt để thu hút và trở thành “mũi nhọn” phát triển kinh tế – xã hội cho huyện đảo. Theo kế hoạch đó, quy hoạch đất An Thới đã được Chính phủ và UBND tỉnh Kiên Giang liên tục cập nhật để phù hợp hơn với hiện tại và định hướng tương lai.

gia-dat-an-thoi-phu-quoc 1

An Thới – thủ phủ phía Nam đảo Phú Quốc

Nhắc đến đầu tư đất An Thới, nhiều người có kinh nghiệm hoặc quan tâm đến lĩnh vực bất động sản đều không khỏi xuýt xoa trước sự trù phú về điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế – xã hội vượt bậc. Với diện tích vào khoảng 29.1km2, An Thới tập trung những đầu mối quan trọng như sau:

 • An Thới có trục đường chính của đảo chạy qua. Kết nối giao thương của đảo với đất liền và khu vực quốc tế như: Thái Lan, Cam – pu – chia,…
 • Sở hữu những khu chế biến, khai thác hải sản cung cấp cho toàn đảo và đất liền.
 • Có những cảng tàu quân sự phục vụ việc đảm bảo an ninh quốc phòng.
 • An Thới có khu di tích lịch sử giá trị quốc tế là nhà tù Phú Quốc.
 • An Thới cũng có vị trí rất gần với các đảo nhỏ có cảnh quan du lịch đẹp Hòn Thơm, Hòn Rỏi thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
 • Đô thị An Thới cách TP Rạch Giá (thủ phủ tỉnh Kiên Giang) 120km đường biển, cách TP Hà Tiên (thủ phủ tỉnh Hà Tiên) 60km đường biển thuận lợi cho việc đi lại.

Quy hoạch đất An Thới có ảnh hưởng gì tới giá đất An Thới

Từ việc thuận lợi cho việc phát triển kinh tế – xã hội, An Thới luôn có những thuận lợi riêng để thu hút đầu tư và khách du lịch. Vùng đất này đã nhiều lần được Chính phủ và UBND tỉnh Kiên Giang ra những văn bản quy hoạch đất đai thành những vùng riêng biệt và có kết nối với nhau để phát triển tổng thể thị trấn.

Tháng 5/2010, Thủ tướng ra quyết định 633/2010/TTg-CP phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 xác định An Thới cùng với Dương Đông và Cửa Cạn là 3 khu đô thị chính của Phú Quốc.

Đồ án cũng xác định rõ quy mô dân số An Thới đến năm 2030 là khoảng 71.000 người. Đất xây dựng đô thị 1.022 ha. Mật độ dân cư khoảng 70 – 80 người/ha. Mật độ xây dựng trung bình 30 – 35%, hệ số sử dụng đất tối đa 4,2 lần.

Đặc biệt, việc đầu tư đất An Thới đang được triển khai để đạt được mục tiêu phát triển đặc thù vùng. Đây cũng là mục tiêu hướng tới xây dựng một khu đô thị văn hoá, đầy đủ các giá trị tinh thần và vật chất thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới ghé thăm.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá hiện trạng, đánh giá cấu trúc đô thị của quy hoạch chung, quy hoạch đất An Thới sẽ chia thị trấn ra thành:

 • Phân định An Thới thành những khu rõ ràng, riêng biệt, có mối quan hệ với nhau.
 • Quy hoạch giao thông đồng bộ, dễ hiểu cho cả những người lần đầu đến An Thới.
 • Cân nhắc sự liên kết với các khu vực du lịch, khu vực phát triển kinh tế khác của huyện đảo.

Từ những quy hoạch chung của An Thới, giá đât An Thới cũng từ đó tăng dần theo các năm. Mỗi năm, giá đất An Thới tăng đều từ 0,5 -1%. Trong năm 2018, giá đất An Thới có chút chững lại bởi Luật đặc khu chưa thông qua và những chính sách cấm phân lô, bán nền giao dịch tại Phú Quốc.

Hiện tại, giá đất tại An Thới cụ thể như sau:

 • Giá đất bãi Sao Phú Quốc hiện tại có giá khoảng 4 triệu/m2 – 6,5 triệu/m2. Đây là giá đất khá rẻ đối với khu vực An Thới.
 • Đường Nguyễn Văn Cừ mặt phố có giá khoảng 50 triệu/m2
 • Đường bãi Đất Đỏ có giá khoảng 10 – 25 triệu/m2
 • Đường Phùng Hưng giá rơi vào khoảng 80 triệu/m2
 • Đường Lê Quý Đôn có giá ngang đường Phùng Hưng vì ở đường này đi ngang qua một khu chợ sầm uất tại An Thới
 • Đất công rẻ hơn, khoảng 5 tỷ/công

Giá đất An Thới khá cao khiến nhiều nhà đầu tư e ngại việc mua hàng tại đây. Giá đất hiện tại đầu tháng 12/2018 đang có dấu hiệu chững. Nguyên nhân khiến giá đất chững lại có thể do:

 • Chủ đất không muốn bán giá rẻ
 • “Cò đất” ôm hàng với hi vọng đợi ngày sốt giá
 • Không nhiều nhà đầu tư mặn mà do tình hình vốn đầu tư dịp cuối năm không khả quan
 • Có quá nhiều những văn bản thông báo của các cơ quan có thẩm quyền cấm vận một số các vấn đề liên quan đến đất đai khiến nhà đầu tư chán nản.

Từ những thông tin về tình hình giá đất và những ảnh hưởng từ quy hoạch đất An Thới, có thể thấy giá đất An Thới trong thời điểm này và vài tháng đầu năm 2019 chắc chắn sẽ không có nhiều biến động.

Trên đây là những ảnh hưởng của quy hoạch đất An Thới tới giá đất An Thới. Nếu nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư đất An Thới, hãy liên hệ VSR chúng tôi theo

Hotline: Công ty: 0931798284 – Số bàn: 0243.2003363. VSR hân hạnh được tư vấn những vấn đề đầu tư đất Phú Quốc cho quý khách.

12/12/2018 / by / in
Thủ tục tách sổ đỏ đất Phú Quốc chi tiết

Thủ tục tách sổ đỏ đất Phú Quốc chi tiết

Thủ tục tách sổ đỏ đất Phú Quốc hay có cách gọi khác là thủ tục tách thửa đất được thực hiện khi chủ sử dụng mảnh đất có nhu cầu tách thửa hoặc cơ quan có thẩm quyền thu hồi một phần đất đai.

Những giấy tờ cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục tách sổ đỏ đất Phú Quốc

Nhiều người dân tiến hành các giao dịch mua bán đất Phú Quốc một phần thửa đất họ đang có nên tiến hành thủ tục tách sổ để đảm bảo quyền lợi giữa hai bên. Liên quan đến vấn đề này, theo điều 64, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: “Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải được tất cả các thành viên trong nhóm ký tên hoặc người có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ trường hợp các chủ sở hữu căn hộ cùng sử dụng chung thửa đất trong nhà chung cư”.

thu-tuc-tach-thua-dat-phu-quoc 9

Theo quy định này, để thực hiện thủ tục tách sổ đỏ tại Phú Quốc được thành công, ngoài đáp ứng diện tích theo yêu cầu thì buộc phải có sự đồng ý của những thành viên trong gia đình người muốn tiến hành tác sổ.

Một số giấy tờ cơ bản trong tách hợp thửa đất:

Việc chuẩn bị giấy tờ tách thửa được thực hiện theo yêu cầu của người sử dụng đất quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP gồm có:

 • Đơn xin đăng ký biến động với trường hợp tách sổ đỏ trong trường hợp phân chia tài sản chung
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Văn bản thỏa thuận việc phân chia tài sản đã công chứng hoặc chứng thực đối với trường hợp tách sổ đỏ trong phân chia tài sản chung, tài sản thừa kế
 • Hộ khẩu và chứng minh nhân dân của những người liên quan

Thủ tục tách sổ đỏ tại Phú Quốc chi tiết

Sau khi đọc kỹ các giấy tờ yêu cầu, chủ thửa đất sẽ chuẩn bị đầy đủ và nộp cho cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục pháp lý Phú Quốc theo trình tự như sau:

Người sử dụng đất có nhu cầu tách sổ đỏ lập hồ sơ với các giấy tờ như trên và nộp tại Phòng Tài nguyên – Môi trường.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 1. a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
 2. b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
 3. c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

 1. a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
 2. b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

 1. a) Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;
 2. b) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Sau khi tách thửa đất, nhà đầu tư tiến hành các quy trình làm sổ đỏ mới cho thửa đất mới cấp. Hồ sơ xin cấp sổ đỏ mới cơ bản gồm có:

– Đơn xin tách thửa đất (theo mẫu);

– Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính);

– Văn bản chia tách thửa đất, văn bản chia tách quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chung của hộ gia đình hoặc của nhóm người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất;

Sau khi xác định được rõ quy trình tách thửa đất nền Phú Quốc, chậm nhất trong ngày tiếp theo Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Quốc sẽ có trách nhiệm giải quyết cho nhà đầu tư và người dân. Việc tách thửa được thực hiện không quá 7 ngày làm việc và trao bản chính sổ đỏ thửa đất mới cho người sử dụng đất.

Mức thuế phí khi thực hiện tách sổ đỏ, tách thửa đất Phú Quốc

Tương tự như các biến động đất đai khác, khi thực hiện thủ tục tách sổ đỏ đất Phú Quốc, chủ sử dụng cũng phải nộp những khoản phí theo quy định của Luật.

thu-tuc-tach-thua-dat-phu-quoc 10

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân do bên chuyển nhượng nộp căn cứ vào thuế suất tính thu nhập cá nhân của người đó. Áp theo Luật thuế thu nhập, người chuyển nhượng có thể lựa chọn một trong hai cách sau để tính thuế thu nhập cá nhân khi tiến hành thủ tục tách thửa đất:

 • 25% tính trên thu nhập chuyển nhượng áp dụng đối với các trường hợp xác định được chính xác thu nhập.
 • 2% tính trên tổng giá trị mua bán chuyển nhượng trên hợp đồng nhưng không thấp hợp giá theo khung giá nhà đất được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành hàng năm.

Các khoản lệ phí đất đai

Các khoản lệ phí bên nhận chuyển nhượng phải nộp:

 • Lệ phí địa chính 0,15% giá trị chuyển nhượng.
 • Lệ phí trước bạ nhà đất 0,5% giá trị chuyển nhượng.

Thủ tục tách sổ đỏ đất Phú Quốc thực ra rất đơn giản. Chỉ cần nhà đầu tư chú ý tìm hiểu một chút là có thể tự mình thực hiện được. Nếu còn điều gì thắc mắc, nhà đầu tư liên hệ VSR chúng tôi theo

Hotline: Công ty: 0931798284 – Số bàn: 0243.2003363 để được tư vấn chi tiết hơn.

12/12/2018 / by / in
Lọi thế hấp dẫn khi đầu tư vào shophouse bãi Kem Phú Quốc

Lọi thế hấp dẫn khi đầu tư vào shophouse bãi Kem Phú Quốc

Lợi thế đầu tư shophouse bãi Kem Phú Quốc đã và đang mang lại nhiều cơ hội sinh lời cao cho mọi nhà đầu tư. Mặc dù là loại hình mới nổi, tuy nhiên shophouse Phú Quốc lại nhận được nhiều tín hiệu tích cực và là điểm sáng đầu tư nổi bật tại hòn đảo Ngọc. Mỗi căn shophouse tại bãi Kem Phú Quốc tự hào là điểm đến lý tưởng cho mọi nhà đầu tư.

Tình hình phát triển của shophouse bãi Kem Phú Quốc trong năm 2018

Theo lời khuyên của nhiều chuyên gia, việc đầu tư đất Phú Quốc nói chung và đầu tư tại bãi Kem giúp mang lại nhiều cơ hội sinh lời cho các nhà đầu tư, đặc biệt là loại hình nghỉ dưỡng shophouse. Đặc biệt, cơ hội này còn được đẩy mạnh hơn khi mà ngành du lịch trong nước và quốc tế liên tục hướng đến bãi Kem. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch đã tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ  cho thị trường du bất động sản tại đây, đặc biệt là các dự án nghỉ dưỡng. Trong đó, loại hình đầu tư shophouse vẫn được đánh giá là điểm sáng ưu việt nhất.

loi-the-dau-tu-shophouse-bai-kem-phu-quoc 6

Xét riêng về bãi Kem Phú Quốc, bãi biển đẹp nhất nhì hòn đảo này sở hữu những lợi thế phát triển vô cùng tiềm năng. Nhờ khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp cùng vị trí địa lý thuận lợi mà ngành du lịch tại đây có xu hướng tăng vọt. Theo số liệu thống kê cho thấy, trong năm 2018 số lượt khách đến với Phú Quốc đạt 4 triệu, vượt mốc 2,7 triệu lượt khách vào năm 2017, trong đó bãi Kem thu hút lượt khách đông đảo. Vì vậy, “Phú Quốc” hay “bãi Kem Phú Quốc” nhanh chóng trở thành từ khóa hấp dẫn đối với mọi nhà đầu tư. Điều này đã biến lợi thế đầu tư shophouse bãi Kem Phú Quốc càng được nâng cao một cách vượt trội hơn.

Hiện nay, tại Phú Quốc bên cạnh phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng truyền thống như: căn hộ, biệt thự thì các nhà phố thương mại, đặc biệt là các tổ hợp shophouse được chú trọng xây dựng và thu hút sự quan tâm từ phía nhiều nhà đầu tư. Cụ thể, trong thời gian gần đây, sự ra mắt của dự án JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay tọa lạc tại bãi Kem đã đánh dấu tiềm năng phát triển ư việt của loại hình shophouse Phú Quốc. Dự án này đã được 1.200 chuyên gia du lịch uy tín quốc tế bình chọn vào tip 100 bãi biển hành tinh thông qua mạng Fligh Netwwork (Canada). Cùng với dự án này, các dự án theo hướng loại hình nghỉ dưỡng shophouse lần lượt được “mọc lên” tại bãi Kem Phú Quốc.

Lợi thế đầu tư shophouse bãi Kem Phú Quốc

Hiện nay, việc đầu tư đất Phú Quốc tại bãi Kem với loại hình shophouse đang được xem là lựa chọn thông minh cho mọi nhà đầu tư, giúp gia tăng cơ hội sinh lời và tiềm năng  phát triển. Nhận định này được đưa ra dựa trên sự tham chiếu với các loại hình shophouse tại các thị trường du lịch quốc tế lâu đời như Thổ Nhĩ Kỳ, Santorini, Meian, Ma-rốc, Bali (Indonesia)… Và thực tiễn cho thấy, shophouse chính là loại hình đầu tư góp phần mang lại nguồn lợi bền vững nhất. Vào ở bãi Kem thì đây là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư vì khu vực này sở hữu những tiềm năng vô cùng vượt trội.

loi-the-dau-tu-shophouse-bai-kem-phu-quoc 8

Cơn sốt shophouse Phú Quốc nổi lên cuối năm 2017 và hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong vòng chưa đây một năm nhưng giá trị mà loại hình shophouse mang lại vô cùng lớn, đặc biệt khi nó được xây dựng ở một khu vực phát triển như bãi Kem. Nhiều nhà đầu tư đưa ra khẳng định rằng, shophouse bãi Kem Phú Quốc có giá trị gia tăng nguồn lợi nhuận lên đến 200%. Nắm bắt xu thế trong phong cách nghỉ dưỡng của du khách, các mô hình shophouse tại bãi Kem Phú Quốc ngày càng đẩy mạnh phát triển các dịch vụ tiện ích. Chính chiến lược phát triển này đã mang đến lượt khách du lịchvô cùng dồi dào, từ đó tạo ra cơ hội về nguồn lợi nhuận dồi dào cho các nhà đầu tư.

Hiện nay, có rất nhiều dự án đầu tư shouphouse tại bãi Kem Phú Quốc cho các nhà đầu tư lựa chọn. Mặc dù lợi thế đầu tư shophouse bãi Kem Phú Quốc đang trên đà phát triển mạnh, tuy nhiên thị trường bất động sản tại đây vẫn đang có nhiều biến động, chính vì vậy nhà đầu tư cần tự mình xây dựng được một định hướng kinh doanh sao cho hiệu quả. Lời khuyên cho việc đầu tư tại shophouse bãi Kem Phú Quốc sao cho đạt lợi nhuận cao đó là: “Vị trí là một trong những yếu tố quyết định đến lợi thế của shophouse. Nếu như shophouse có vị trí đẹp thì kinh doanh du lịch cũng khá lên và nguồn lợi nhuận cứ thế tăng vọt”.

Với những thông tin về lợi thế đầu tư shophouse bãi Kem Phú Quốc qua bài viết nếu trên, hy vọng các quý nhà đầu tư có thể vận dụng một cách tốt nhất cho quá trình kinh doanh sinh lời của mình. Nếu cần cung cấp thêm thông tin gì về vấn đề này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại sau: 093.179.8284 hoặc 0243.2003363.

 

 

 

11/12/2018 / by / in
Kinh nghiệm đầu tư dự án bất động sản tại Phú Quốc là gì?

Kinh nghiệm đầu tư dự án bất động sản tại Phú Quốc là gì?

Dự án Marina Square Phú Quốc chính là gợi ý đầu tư hàng đầu cho mọi khách hàng khi đến với hòn đảo Ngọc. Bên cạnh kinh nghiệm đầu tư tại dự án này thì nhà đầu tư cần chú ý thêm những kinh nghiệm nào? Hãy cùng tham khảo qua bài viết dưới đây.

Chọn Marina Square Phú Quốc làm địa điểm đầu tư

Kinh nghiệm đầu tư dự án Phú Quốc quan trọng nhất đó chính là phải lựa chọn được kênh đầu tư hợp lý nhất. Đối với hòn đảo Ngọc, trong các dự án bất động sản tiềm năng thì cái tên Marina Square Phú Quốc vẫn được nhiều chuyên gia cao về khả năng sinh lời trong thời gian ngắn. Đối với dự án này, chủ đầu tư BIM Group đã tận dụng vẻ đẹp hoang sơ và giàu tiềm năng của khu vực bãi Trường để phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng, với mục đích nhằm nâng tầm vị thế và thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Cùng với đó, các dịch vụ tiện ích cũng được chú trọng nhằm thu hút khách du lịch về lâu dài. Như vậy, việc đầu tư vào dự án Marina Square Phú Quốc được xem là kinh nghiệm hàng đầu cho mọi nhà đầu tư.

dau-tu-du-an-bat-dong-san-phu-quoc 8

Chú trọng về nguồn vốn sẵn có

Việc chuẩn bị nguồn vốn sẵn có cũng được xem là một kinh nghiệm quan trọng trong quá trình đầu tư dự án Phú Quốc. Việc chuẩn bị nguồn vốn tốt sẽ tránh được những rủi ro không đánh có, đặc biệt là đối với những nhà đầu tư cofnist kinh nghiệm. Thực tế, có rất nhiều nhà đầu tư không đủ mức vốn sẵn có sẽ tìm cách giải quyết bằng cách vay ngân hàng. Tuy nhiên, cách làm này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi vì nếu như không có đủ nguồn vốn sẵn có ở mức 50% thì nhà đầu tư rất dễ xảy ra nguy cơ “lãi mẹ đẻ lãi con”. Chính vì vậy, nhà đầu tư chỉ nên đầu tư khi nguồn vốn sẵn có đạt mức lớn hơn hoặc bằng 50% số vốn cần đầu tư vào dự án. Đặc biệt, khi đầu tư vào dự án Marina Square Phú Quốc thì nhà đầu tư có thể yên tâm về vấn đề này vì khả năng hoàn vốn chỉ đạt mức trong thời gian ngắn nhất.

Nắm bắt nhanh xu hướng phát triển

Việc nắm bắt xu hướng phát triển một cách nhanh chóng chính là yếu tố quan trọng quyết định đến yếu tố đầu tư dài hạn. Đối với việc đầu tư dự án Phú Quốc thì kinh nghiệm này lại càng quan trọng hơn vì nó quyết định đến lượng khách du lịch ghé tới nghỉ dưỡng. Đặc biệt là đối với các dự án du lịch nghỉ dưỡng như: homestay, bungalow, condotel, biệt thự biển… thì cần chú trọng hơn về xu hướng hơn cả. Các dịch vụ tiện ích hay phong cách xây dựng cũng chính là yếu tố cạnh tranh giữa các dự án nghỉ dưỡng tại Phú Quốc hiện nay.

Với những kinh nghiệm đầu tư dự án Phú Quốc nêu trên, các quý nhà đầu tư có thể yên tâm hơn trong quá trình kinh doanh tại hòn đảo Ngọc. Trong đó, dự án Marina Square Phú Quốc hứa hẹn sẽ mang đến khả năng sinh lời cao nhất cho mọi nhà đầu tư.

 

 

11/12/2018 / by / in
Những chú ý khi mua đất thổ cư tại Phú Quốc

Những chú ý khi mua đất thổ cư tại Phú Quốc

Đất thổ cư tại Phú Quốc đang được rao bán rất nhiều nhưng nhà đầu tư còn băn khoăn rằng đất thổ cư tại Phú Quốc liệu có phải chính xác là đất ở Phú Quốc hay không. Để giải đáp thắc mắc đó, VSR chúng tôi sẽ cung cấp câu trả lời cho quý vị trong bài viết sau đây.

Thắc mắc đất thổ cư tại Phú Quốc có phải đất ở hay không?

Giới đầu tư mua bán đất nền Phú Quốc thường nhắc đến thuật ngữ đất thổ cư nhưng trong Luật đất đai hiện hành thì không có khái niệm này. Do đó, nhiều nhà đầu tư sẽ hoang mang khi xác định hai khái niệm về đất trên.

mua-dat-tho-cu-phu-quoc 5

Đất thổ cư, hay chính xác được gọi là đất ở theo quy định của Luật đất đai 2013 được xếp vào nhóm đất nông nghiệp. Gồm 2 loại chính là đất ở đô thị và đất ở nông thôn. Mục đích sử dụng chính của loại đất này là xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ sinh sống của dân cư trên đó. Một số hộ gia đình ngoài đất ở còn kèm cả ao vườn cũng được xếp trên cùng sổ đỏ với đất thổ cư.

Các loại đất thổ cư theo quy định mới trên bản đồ quy hoạch Phú Quốc được quy định ký hiệu bằng các mã mục đích sử dụng đất như sau:

 • ODT: Đất ở đô thị chỉ mục đích sử dụng đất là dùng để làm đất ở nhưng ở khu vực đô thị nên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi là đất ở đô thị.
 • ONT: Đất ở nông thôn chỉ mục đích sử dụng đất là dùng để làm đất ở nhưng ở khu vực nông thôn nên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi là đất ở nông thôn.

Một vài vấn đề chú ý khi mua đất thổ cư tại Phú Quốc

Sau khi hiểu rõ về hai khái niệm đất thổ cư và đất ở, nhà đầu tư cần chú ý một vài điểm sau khi mua đất Phú Quốc:

Tham khảo những kinh nghiệm đầu tư từ người đi trước

Đây là “chìa khoá vàng”, đem đến cơ hội thành công cao hơn cho nhà đầu tư. Rút kinh nghiệm từ những người đi trước chính là nền tảng để phát triển kinh doanh của bản thân cực kỳ tốt.

Cố gắng lựa chọn những mảnh đất ở an toàn về pháp lý và minh bạch về quy hoạch

Hãy giữ cho mình một “cái đầu lạnh” để có thể nhận diện đâu là bất động sản an toàn cho việc đầu tư đất thổ cư tại Phú Quốc. Bởi vì căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Kiên Giang quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương.

Việc phân bổ đất ở tại Phú Quốc sẽ nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đồng bộ với quy hoạch các công trình công cộng, công trình sự nghiệp bảo đảm thuận tiện cho sản xuất, đời sống của nhân dân, vệ sinh môi trường và theo hướng hiện đại hóa huyện đảo. Do đó, nhà đầu tư mua bán đất nền tại Phú Quốc nên cân nhắc xem xét kỹ quy hoạch của mảnh đất cần mua bởi một số mảnh đất có thể vướng phải quy hoạch hoặc liên quan đến tình hình phát triển quỹ đất.

mua-dat-tho-cu-phu-quoc 6

Tránh xa lời mời mua bán ngon ngọt của “còn đất”

Đất “sốt” kéo theo việc “cò đất” hoành hành mời chào nhà đầu tư mua đất. Tuy nhiên không nên nghe lời mời chài của những đối tượng không rõ danh tính này để tránh tình trạng lừa đảo hoặc “đất ma”.

Tỉnh táo, sáng suốt và định hướng chiến lược đầu tư tốt chính là những bước thành công nhanh nhất đối với nhà đầu tư tại Phú Quốc. Nếu nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư đất thổ cư tại Phú Quốc vui lòng liên hệ với VSR chúng tôi theo địa chỉ:

Hotline: Công ty: 0931798284 – Số bàn: 0243.2003363 để được tư vấn hiệu quả.

11/12/2018 / by / in
Cơ hội sinh lời từ loại hình đầu tư nhà phố thương mại Phú Quốc

Cơ hội sinh lời từ loại hình đầu tư nhà phố thương mại Phú Quốc

Hiện nay, dự án Kem Beach Resort Phú Quốc chính là loại hình đầu tư nhà phố thương mại điển hỉnh nhất tại hòn đảo Ngọc. Nhiều nhà đầu tư đã tích cực “săn đón” những căn shophouse tại đây nhằm có thể nắm bắt được cơ hội phát triển trong thời gian dài.

Nhà phố thương mại mang lại cơ hội phát triển lớn cho nhà đầu tư

Loại hình đầu tư nhà phố thương mại Phú Quốc nói riêng và ở Việt Nam nói chung đang được xem là xu hướng phát triển điển hình nhất trong thị trường bất động sản thời điển hiện nay. Mặc dù được xem là loại hình còn khá non trẻ, nhưng xét về cơ hội phát triển cũng như cơ hội sinh lời thì loại hình này lại vô cùng tiềm năng. Đặc biệt, ngoài yếu tố phát triển và sinh lời thì nhà phố thương mại còn giúp cải thiện chất lượng cuộc sống một cách tốt nhất cho mọi cư dân hiện đại.

dau-tu-nha-pho-thuong-mai-phu-quoc 4

Trong thời điểm hiện nay, loại hình shophouse Phú Quốc trong tổ hợp nhà phố thương mại đang được nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản đánh giá cao. Hầu hết loại hình này thường sở hữu vị trí đắc địa nhờ được thiết kế với tầng trệt ở các căn hộ lớn hoặc mặt tiền của trục đường chính. Đây là một tiềm năng lớn giúp cho các nhà đầu tư có thể vừa kinh doanh vừa cho thuê, đây chính là hình thức đầu tư “2 trong 1” vô cùng hấp dẫn. Theo phân tích của các nhà đầu tư, khi tỷ lệ khai thác các căn nhà phố chiếm khoảng 8 – 12% thì loại sản phẩm này ít gặp rủi ro hơn việc đầu tư vào chứng khoán hoặc vàng. Riêng ở Phú Quốc, dự án Kem Beach Resort Phú Quốc được xem là địa điểm đầu tư lý tưởng và an toàn nhất cho mọi nhà đầu tư.

Dự án nhà phố thương mại ưu việt nhất ở Phú Quốc

Theo nhận định từ phía các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm thì dự án Kem Beach Resort Phú Quốc chính là tổ hợp nhà phố thương mại ưu việc nhất tại Phú Quốc. Những căn shophouse tại dự án này đều được thiết kế vô cùng tinh tế và sang trọng, chắc chắn sẽ mang lại không gian nghỉ dưỡng tuyệt vời cho mọi nhà đầu tư. Điểm nổi bật của shophouse Phú Quốc đó chính là vị trí địa lý thuận lợi cùng phong cách thiết kế đẳng cấp, giúp thu hút được lượng lớn khách du lịch ghé tới. Chính vì vậy, việc đầu tư vào các căn shophouse thuộc dự án Kem Beach Resort Phú Quốc chính là lựa chọn thông minh cho các nhà đầu tư hiện nay.

Có thể thấy loại hình đầu tư nhà phố thương mại Phú Quốc chính là xu hướng và cơ hội vượt trội cho mọi nhà đầu tư. Trong đó dự án Kem Beach Resort Phú Quốc chính là một điểm sáng nổi bật nhất.

 

 

10/12/2018 / by / in
Tình hình đầu tư tại phía Nam đảo Phú Quốc thời điểm hiện nay

Tình hình đầu tư tại phía Nam đảo Phú Quốc thời điểm hiện nay

Tình hình đầu tư Nam Đảo Phú Quốc thời điểm hiện nay đang có sự chuyển biến theo hướng tích cực, giúp mở ra những cơ hội phát triển vượt trội cho các nhà đầu tư. Sự phát triển này đã tạo ra những tiền đề quan trọng cho các dự án đầu tư mang tầm cơ hàng tỷ đô la được xây dựng và đi vào hoạt động.

Tình hình phát triển của các dự án đầu tư tại phía Nam đảo Phú Quốc

Theo hướng phát triển tổng thể đến năm 2030, thị trường đất nền Phú Quốc ở Dương Đông , Cửa Cạn và thị trấn An Thới (thuộc phía Nam đảo Ngọc) sẽ trở thành một trong 3 khu đô thị có tốc độ phát triển mạnh nhất hòn đảo Ngọc. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch, các dự án nghỉ dưỡng tại khu vực này cũng được “mọc lên” một cách hàng loạt. Điều này được đặt ra nhằm hướng đến sự cân bằng trong dịch vụ cung cầu của thị trường du lịch tại Phú Quốc.

du-an-dau-tu-nam-dao-phu-quoc 12

Thực tế cho thấy, theo thống kê từ Sở du lịch tỉnh Kiêng Giang, chỉ tính trong 5 tháng đầu năm 2018 khách du lịch đến với Phú Quốc đạt 1,3 triệu lượt, đến đầu tháng 10 con số này đã đạt mức gầ 3 triệu lượt, tăng 345 so với cùng kỳ, riêng khách quốc tế tăng 70,6%. Và đối với khu vực phía Nam đảo Ngọc thì số lượng khách du lịch cũng có xu hướng tăng đột biến. Điều này đã tại ra được “báo hiệu” về cơ hội phát triển hấp dẫn cho mọi nhà đầu tư. Đây cũng chính là lý do hàng đầu cho các dự án tầm cỡ tỷ đô được các nhà đầu tư lần lượt “rót” vào khu vực phía Nam Phú Quốc.

Có thể thấy với tình hình đầu tư Nam Đảo Phú Quốc hiện nay, các dự án bất động sản còn phát triển mạnh hơn nữa. Tiên phong trong lĩnh vực này đó chính là tập đoàn Sun Group với sự ra mắt của dự án khu nghỉ dưỡng 5 sao JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay. Với đánh giá của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, dự án này sẽ mang lại cơ hội đầu tư sinh lời cao cho các nhà đầu tư. Đây cũng “thỏi nam châm” có sức hút mạnh mẽ nhất đối với các nhà đầu tư, đặc biệt khi JW Marriott trở thành top 50 khu nghỉ dưỡng mang tính đẳng cấp nhất thế giới.

Bên cạnh đó các dự án bất động sản lớn khác như Sun World Hon Thom Nature Park với tuyến cáp treo dài nhất thế giới, khu nghỉ dưỡng 2 mặt biển Premier Village Phu Quoc Resort cũng được dịp “trình làng”. Đây đều là những dự án mang tầm cỡ hàng tỷ đô tại Nam đảo Phú Quốc được xây dựng phù hợp với tình hình phát triển của thị trường đất nền Phú Quốc. Sức hút từ các dự án này cũng đã tạo ra một lượng khách dồi dào cho hòn đảo Ngọc. Điều này đã giúp nâng cao vị thế của hòn đảo Ngọc lên một vị thế mới, xứng đáng là thủ phủ của dự án tỷ đô và du lịch nghỉ dưỡng bậc nhất.

Tầm nhìn đầu tư tại các dự án thuộc Nam đảo Phú Quốc

Có thể thấy, phía Nam đảo Ngọc đang ngày càng có những bứt phá mạnh mẽ trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của khu vực và thế giới. Vì vậy, các nhà đầu tư nên tranh thủ cơ hội để gia tăng nguồn lợi nhuận kinh doanh cho mình, bằng việc tận dụng các lợi thế về mọi mặt của khu vực này. Với những tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong ngành du lịch, các nhà đầu tư sẽ có cơ hội tạo ra được khả năng sinh lời chỉ trong thời gian ngắn nhất.

du-an-dau-tu-nam-dao-phu-quoc 10

Giờ đây, thay vì đầu tư vào đất phân lô thì nhà đầu tư nên linh hoạt một cách thông minh hơn đó chính là tập trung vào các dự án đầu tư. Với tình hình đầu tư Nam Đảo Phú Quốc hiện nay, các quý nhà đầu tư có thể yên tâm trong quá trình kinh doanh của mình, bởi được đảm bảo tính uy tín từ phía các chủ đầu tư. Cùng với đó, nhà đầu tư có thể định hướng được cho mình những tầm nhìn chiến lược đúng đắn thông qua các thương vụ giao dịch vô cùng hấp dẫn. Những cái tên như: Sun Premier Kem Beach Resort, Sun Premier Village Primavera… được đánh giá cao trong việc tạo vị thế sinh lời. Sở dĩ nó sở hữu những lợi thế vượt trội như: vị trí địa lý đắc địa, hệ thống dịch vụ tiện nghi đẳng cấp, thiết kế sang trọng, giá cả thuộc phân khúc tầm trung… Những yếu tố này chính là tiền đề cho việc thu hút khách du lịch và tạo ra được cơ hội sinh lời cao cho các nhà đầu tư.

Với những thông tin về tình hình đầu tư Nam Đảo Phú Quốc hiện nay, nhà đầu tư có thể tự xây dựng cho mình những tầm nhìn chiến lược kinh doanh đúng đắn và phù hợp nhất. Nếu cần tư vấn thêm thông tin gì về vấn đề này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại sau: 093.179.8284 hoặc 0243.2003363.

 

 

 

 

 

 

10/12/2018 / by / in
Dự án đầu tư bất động sản lớn nhất Phú Quốc là gì?

Dự án đầu tư bất động sản lớn nhất Phú Quốc là gì?

Dự án Sun Group Địa Trung Hải Phú Quốc chính là dự án đầu tư bất động sản lớn nhất tại hòn đảo Ngọc thời điểm hiện nay. Dự án của tập đoàn Sun Group đã và đang mang lại nhiều cơ hội phát triển vượt trội cho mọi nhà đầu tư, hứa hẹn sẽ giải quyết bài toán hoàn vốn chỉ trong thời gian ngắn nhất.

Mang lại cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư

Nằm trong danh sách những dự án bất động sản Phú Quốc “hot” nhất thời điểm, Sun Group Địa Trung Hải chính là cái tên được nhiều nhà đầu tư “săn đón” nhất. Sở dĩ có được điều này là do dự án sở hữu những tiềm năng phát triển vượt trội, mà theo đánh giá của các chuyên gia là sẽ mang lại cơ hội sinh lời trong thời gian ngắn nhất. Thực tế cho thấy thị trường bất động sản Phú Quốc đang ngày càng lớn mạnh với những dự án mang tính tầm cỡ vượt trội, tuy nhiên trong số đó thì Sun Group Địa Trung Hải Phú Quốc vẫn được đánh giá cao hơn về mọi mặt. Khi quyết định đầu tư tại đây, khách hàng sẽ nhận được những cơ hội hấp dẫn từ vị trí tọa lạc đến phong cách thiết kế. Chắc chắn sẽ thu hút nhiều khách du lịch ghé tới và giúp nâng cao giá trị lợi nhuận cho nhà đầu tư.

du-an-dau-tu-sinh-loi-phu-quoc 3

Sun Group – chủ đầu tư uy tín

Sun Group là chủ đầu tư chính cho dự án Sun Group Địa Trung Hải Phú Quốc. Trong lĩnh vực bất động sản, chủ đầu tư này đã gặt hái được nhiều thành công vượt trội và ngày càng khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường khu vực và thế giới. Điểm đặc biệt ở các dự án do Sun Group làm chủ đầu tư đó chính là tính bắt kịp xu hướng và đi đầu trong phong cách thiết kế. Bên cạnh đó, chất lượng của mỗi sản phẩm của dự án mang đến cho khách hàng cũng được chú trọng tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất. Đối với dự án Sun Group Địa Trung Hải Phú Quốc, chủ đầu tư đã tập trung xây dựng phát triển về mọi mặt, nhằm tạo ra những cơ hội sinh lời cao nhất cho mọi nhà đầu tư.

du-an-dau-tu-sinh-loi-phu-quoc 2

Cơ hội vàng từ đặc khu kinh tế

Việc Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế trong năm 2018 đã làm cho thị bất động sản tại hòn đảo Ngọc có nhiều bước chuyển mình vô cùng mạnh mẽ. Điều này sẽ mang lại những cơ hội đầu tư hấp dẫn cho mọi khách hàng, giúp cho quá trình kinh doanh bất động sản Phú Quốc được diễn ra thuận tiện và có tốc độ phát triển nhanh hơn. Cùng với đó, dự kiến khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Phú Quốc sẽ còn tăng mạnh hơn nữa do khu vực này đã có những chính sách hấp dẫn như: miễn thị thực trong 30 ngày, hoạt động casino hợp pháp, miễn thuế thu nhập cá nhân…Với những lợi thế “có 1 không 2” này, nhà đầu tư nên tranh thủ cơ hội đầu tư tại các dự án ở đây và Sun Group Địa Trung Hải Phú Quốc chính là cái tên gợi ý hoàn hảo nhất.

Dự án bất động sản Phú Quốc Sun Group Địa Trung Hải đang là cái tên được nhiều chuyên gia đánh gái cao về mặt chất lượng đầu tư. Khi quyết định kinh doanh tại đây, nhà đầu tư sẽ không còn phải lo lắng đối với bài toán thu hồi vốn cũng như cơ hội sinh lời.

 

 

07/12/2018 / by / in
4 hoạt động du lịch thú vị nhất ở Phú Quốc

4 hoạt động du lịch thú vị nhất ở Phú Quốc

Nằm trong 4 hoạt động du lịch thú vị nhất ở Phú Quốc, nghỉ dưỡng tại dự án Movenpick Resort Phú Quốc được rất nhiều du khách vô cùng yêu thích. Vậy 4 hoạt động thú vị còn lại là gì? Hãy cùng khám phá qua bài viết dưới đây.

Du lịch nghỉ dưỡng ở Movenpick Resort Phú Quốc

Hoạt động du lịch Phú Quốc đang “hot” nhất hiện nay đó chính là tận hưởng không gian nghỉ dưỡng sang trọng, hiện đại và đẳng cấp tại dự án Movenpick Phú Quốc. Đặt chân đến đây, du khách sẽ vô cùng hài lòng về các dịch vụ tiện nghi mà dự án này mang lại. Điểm ấn tượng nhất được nhiều du khách đánh giá cao đó chính là không gian nghỉ dưỡng vô cùng riêng tư và có sự hài hòa với thiên nhiên. Nếu lựa chọn dự án Movenpick Resort Phú Quốc làm điểm dừng chân cho chuyến du lịch tại Phú Quốc, chắc chắn bạn sẽ hài lòng về tất cả mọi thứ mà dự án này mang lại.

hoat-dong-du-lich-trai-nghiem-phu-quoc 3

Ngắm khung cảnh hoàng hôn với vẻ đẹp tuyệt mỹ

Thời gian gần đây, rất nhiều du khách nước ngoài đổ xô đến Phú Quốc để có cơ hội được chiêm ngưỡng khung cảnh hoàng hôn vô cùng tuyệt mỹ tại đây. Vào mỗi buổi chiều tà, du khách có thể thả mình vào khung cảnh thiên nhiên bình dị, thoáng đãng và thơ mộng để có thể quên đi hết muộn phiền thường ngày. Theo kinh nghiệm du lịch của nhiều người thì dự án Movenpick Resort Phú Quốc chính là địa điểm giúp ngắm trọn được vẻ đẹp của hoàng hôn nơi đây.

Thưởng thức các đặc sản từ hải sản

Có thể nói hoạt động du lịch Phú Quốc nổi tiếng nhất mà mọi du khách không nên bỏ lỡ đó chính là thưởng thức hải sản. Được đánh bắt trong ngày và đem ra chợ bán nên hải sản ở đây vô cùng tươi ngon và giá lại rất rẻ. Bạn nên ghé tới khu chợ Đêm hoặc ở các địa điểm bán hải sản ở Phú Quốc để có thể thưởng thức các món ăn đặc sản, cũng như mua hải sản về để làm quà. Đây cũng là điểm nhất thu hút khách du lịch tại Phú Quốc.

Tham gia hoạt động khám phá làng chài ven biển

Làng chài ven biển Phú Quốc luôn hiện lên với vẻ đẹp của sự hoang sơ, gần gũi và vô cùng bình dị. Đây sẽ là địa điểm thú vị cho những du khách yêu thích sự trải nghiệm và khám phá. Vào mỗi buổi sáng, bạn có thể theo chân các ngư dân câu cá, đánh bắt hải sản và mang ra chợ bán. Nếu như sau một ngày du lịch đã thấm mệt, du khách có thể ghé về dự án Movenpick Resort Phú Quốc để có những giây phút thư giãn tuyệt vời nhất.

hoat-dong-du-lich-trai-nghiem-phu-quoc 8

Với 4 hoạt động du lịch Phú Quốc vô cùng thú vị nêu trên, chắc chắn du khách sẽ vô cùng hài lòng khi đế với hòn đảo Ngọc xinh đẹp. Và đừng quên ghé tới dự án Movenpick Resort Phú Quốc để có được những phút giây nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất nhé!

 

 

07/12/2018 / by / in
Những thông tin cần chú ý khi mua bán đất nông nghiệp Phú Quốc

Những thông tin cần chú ý khi mua bán đất nông nghiệp Phú Quốc

Hiện nay, việc mua bán đất nông nghiệp Phú Quốc đang ngày càng diễn ra phổ biến hơn, chủ yếu khách hàng mua đất nông nghiệp để chuyển sang nhà ở. Tuy nhiên trong quá trình chuyển đổi vẫn chưa được diễn ra thuận lợi do nhiều khách hàng còn mơ hồ về những điều cần chú ý, vì vậy dễ dấn đến sai sót và thiếu hụt trong quá trình thực hiện. Dưới đây là những thông tin mà nhà đầu tư càn chú ý:

Đất nông nghiệp Phú Quốc phải nằm trong diện quy hoạch đất ở

Trong thời gian gần đây, đất Phú Quốc ngày càng lên “giá”, đặc biệt là đất nông nghiệp. Đối với việc mua đất nông nghiệp thì khách hàng cần chú ý về tính quy hoạch đất ở của mảnh đất đó. Để xác minh được tính chính xác của điều này thì người mua cần đến UBND huyện Phú Quốc để kiểm tra xem mảnh đất mà mình dự định mua có nằm trong diện đất nông nghiệp được quy hoạch hay không.

mua-dat-nong-nghiep-phu-quoc 2

Việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở sẽ được thực hiện nếu mảnh đất dự định mua nằm trong diện quy hoạch của cơ quan nhà nước. Còn nếu mảnh đất đó không nằm trong diện quy hoạch thì sẽ không được chuyển đổi. Một điểm đáng chú ý đó là nếu diện tích mảnh đất đó quá lớn thì chỉ được phép chuyển đổi một phần diện tích, điều này sẽ phụ thuộc vào mật độ quy hoạch tại Phú Quốc. Bởi vậy khách hàng cần cân nhắc thật kỹ trước khi thực hiện mua bán đất nông nghiệp Phú Quốc.

Điều kiện chuyển đổi đất nông nghiệp Phú Quốc sang đất ở

Điều kiện chuyển đổi từ đất nông nghiệp Phú Quốc sang đất ở được thực hiện như sau:

 • Theo quy định tại điều 106 Luật đất đai năm 2013, việc mua bán đất nông nghiệp chỉ được thực hiện khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và giấy này đang có tính hợp pháp. Ngoài ra, mảnh đất không có xảy ra tranh chấp hoặc bị kê biên bản để thực hiện thi hành án.
 • Theo Nghị định 181/2004/ ND-CP về hướng dẫn thi hành Luật đất đai tại điều 103,104 quy định rõ: đất nông nghiệp thuộc dạng rừng phòng hộ, đất canh tác được bảo vệ thì không chuyển đổi sang đất ở.

Phí chuyển đổi đất nông nghiệp Phú Quốc sang đất ở

Việc thực hiện mua bán đất nông nghiệp Phú Quốc và chuyển đổi sang đất ở có quy định về việc thu phí theo quy định của pháp luật. Và việc thực hiện nộp phí cũng như mức phí cần đóng đã được quy định tại bảng giá thuế của huyện Phú Quốc. Để tiết kiệm chi phí cho việc chuyển đổi, khách hàng chỉ nên chuyển đổi một phần diện tích đất và không nên chuyển đổi tất cả diện tích đất.

Công chứng hợp đồng mua đất nông nghiệp Phú Quốc

Hiện nay, tình hình đất Phú Quốc đang có sự biến động, điều này cũng đã có sự ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở tại khu vực này. Theo quy định tại khoản 3, điều 167 Luật Đất đai năm 2013 thì việc mua bán, chuyển nhượng đất đai phải được lập hợp đồng văn bản và có công chứng, chứng thực từ cơ quan có thẩm quyền. Khách hàng nên tiến hành công chứng hợp đồng mua đất nông nghiệp Phú Quốc tại UBND huyện Phú Quốc.

Quy trình thực hiện thủ tục chuyển đất nông nghiệp sang đất ở tại Phú Quốc

Đối với người thực hiện mua bán đất nông nghiệp Phú Quốc và chuyển đổi sang đất ở cần phải nộp 1 bộ  hồ sơ, bao gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/DK được ban hành kèm thông tư 24/2014/TT-BTNMT
 • Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất
 • Các giấy tờ kèm theo: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đât, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

mua-dat-nong-nghiep-phu-quoc 8

Tính chính xác của hồ sơ sẽ được phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quốc kiểm tra và xác nhận lại về tính chính xác. Khi kiểm định xong, người mua sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phú Quốc và tiến hành nộp phí. Phí sử dụng đất được tính bằng 50% giá trị chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá nông nghiệp tại thời điểm ban hành quyết định chuyển đổi. Điều này được quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Hiện nay, tình hình đất Phú Quốc về vấn đề chuyển đổi đang diễn ra một các tràn lan và có nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Vì vậy, theo Thông tư mới nhất của Chính phủ, sẽ tạm dừng tất cả hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại đây. Nếu muốn thực hiện chuyển đổi phải có quyết định từ UBND tỉnh Kiên Giang và mảnh đất từ 500m2 trở lên mới được thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Với những chú ý khi mua bán đất nông nghiệp Phú Quốc nêu trên, quý khách hàng có thể yên tâm trong quá trình giao dịch đất đai tại đây. Nếu cần cũng cấp thêm thông tin về vấn đề này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại sau: 093.1798284 hoặc 0243.2003363.

 

 

 

 

 

07/12/2018 / by / in
Thủ tục cấp sổ đỏ tại Phú Quốc chính xác nhất

Thủ tục cấp sổ đỏ tại Phú Quốc chính xác nhất

Ngoài việc tìm hiểu mua loại đất nào an toàn tại Phú Quốc, mua đất tại đâu ổn định, nhà đầu tư cũng nên tìm hiểu thủ tục cấp sổ đỏ tại Phú Quốc để quá trình đầu tư được thuận lợi hơn. Một vài điều về thủ tục làm sổ đỏ sẽ được tổng hợp qua bài viết dưới đây.

Những văn bản có hiệu lực trong việc làm sổ đỏ tại Phú Quốc

Sổ đỏ là một trong những giấy tờ rất quan trọng trong các thủ tục pháp lý tại Phú Quốc. Khi cần trong tay tờ giấy này, nhà đầu tư hoàn toàn có thể yên tâm về mặt pháp lý, tính minh bạch của thửa đất. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể theo dõi được tình hình quy hoạch để định hướng đầu tư xây dựng sao cho hiệu quả nhất.

thu-tuc-lam-so-do-tai-phu-quoc 3

Khi làm sổ đỏ, hầu hết các nhà đầu tư đều phó mặc cho các nhân viên đất đai dẫn đến tình trạng hoàn thiện hồ sơ khá lâu bởi thiếu các loại giấy tờ và phải bổ sung liên tục. Hãy cùng VSR tìm hiểu về những văn bản có hiệu lực cần chú ý khi đi đăng ký cấp sổ đỏ dưới đây:

 • Luật đất đai 2013;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai;
 • Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân
 • Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
 • Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ;
 • Thông tư 301/2016/TT-BTC hướrng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
 • Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục Nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Các bước thực hiện trong quy trình cấp đăng ký thủ tục cấp sổ đỏ tại Phú Quốc

Sau khi điểm qua tình hình đất Phú Quốc, tình trạng cấp giấy chứng nhận tại địa phương, nhà đầu tư bắt đầu tiến hành đăng ký cấp sổ đỏ theo các bước dưới đây để đảm bảo quá trình diễn ra nhanh gọn nhất.

Bước 1: Để đăng ký làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà đầu tư cần phải ký hợp đồng mua bán đất nền Phú Quốc tại văn phòng công chứng. Giấy tờ cần chuẩn bị để làm hợp đồng gồm có:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phú Quốc đã cấp của thửa đất cần giao dịch
 • Chứng minh nhân dân/hộ khẩu hai bên bán và bên mua
 • Giấy tờ chứng minh tài sản chung/riêng như giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân.

Sau khi tổng hợp đầy đủ các loại giấy tờ trên, văn phòng công chứng sẽ xem xét điều kiện để công chứng hợp đồng mua bán đất nền Phú Quốc.

Bước 2: Mang hồ sơ đã công chứng đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Phú Quốc hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quốc.

Hồ sơ chuẩn bị bao gồm như sau:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản chính + 02 bản photo có chứng thực)
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (02 bản có công chứng)
 • Chứng minh nhân dân/hộ khẩu hai bên bán và bên mua (02 bộ có chứng thực)
 • Giấy tờ chứng minh tài sản chung/riêng như Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân (02 bộ có chứng thực)
 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (01 bản chính)
 • Tờ khai lệ phí trước bạ (02 bản chính)
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02 bản chính)
 • Tờ khai thuế sử dụng đất (02 bản chính)
 • Tờ khai đăng ký thuế
 • Sơ đồ vị trí nhà đất (01 bản chính)

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành chuyển hồ sơ thủ tục cấp sổ đỏ tại Phú Quốc đến cơ quan thuế. Cơ quan thuế kiểm tra đủ lệ phí thì sẽ chuyển lại để Văn phòng đăng ký đất đai sang tên sổ đỏ hoặc cấp mới sổ đỏ.

Thời gian thực hiện sang tên hoặc cấp mới sổ đỏ là 10 ngày để từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp sổ đỏ tại Phú Quốc.

Bước 3: Nhận giấy hẹn trả kết quả để theo dõi thời gian được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phú Quốc.

Căn cứ vào giấy hẹn trả kết quả, bạn đến bộ phận trả kết quả để nhận thông báo thuế. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, bạn mang hóa đơn quay lại đây để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên quý vị.

Những khoản phí trong quá trình đăng ký làm sổ đỏ tại Phú Quốc

Trong quá trình đăng ký sổ đỏ những khoản lệ phí phát sinh có thể kể đến như: Tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký cấp giấy chứng nhận (nếu làm mới), phí thẩm định địa chính, phí trích đo bản đồ,…

Về tiền sử dụng đất

Theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP thì các trường hợp cụ thể phải đóng tiền sử dụng đất bao gồm:

 • Thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
 • Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp
 • Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ 15/10/1993 mà không có một trong các giấy tờ được quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013
 • Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng từ 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 mà không có các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013
 • Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc do lấn chiếm kể từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 mà nay được Nhà nước xét cấp Giấy chứng nhận.

Ngoài ra, tuỳ từng trường hợp cụ thể ghi trên giấy chứng nhận mà nhà đầu tư hoặc người bán sẽ phải nộp khoản tiền sử dụng đất khác nhau.

Về Lệ Phí Trước Bạ

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 và khoản 1 điều 7 Nghị định 45/2011/NĐ-CP thì nhà, đất là một trong những đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ. Và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) là 0,5%.

Về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BTC, đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh, mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; tối đa không quá 50.000 đồng/lần đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

thu-tuc-lam-so-do-tai-phu-quoc 9

Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất  (không có nhà và tài sản gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

Đối với tổ chức, mức thu tối đa không quá 500.000 đồng/giấy.

Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho tổ chức chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy.

Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chổ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận: Mức thu tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp.

Phí thẩm định địa chính

Phí thẩm định địa chính được căn cứ vào mức phí khi tiến hành đo đạc thực địa xác định ranh giới đất đai, xác định tình trạng quy hoạch, xác định thửa đất khớp với hồ sơ địa chính. Mức phí này tuỳ thuộc vào từng thửa đất cụ thể tại Phú Quốc.

Ngoài ra, pháp luật cũng quy định cụ thể từng trường hợp khác nhau được xét miễn giảm các khoản phí trong khi làm các thủ tục hành chính về đất đai.

Những thông tin chúng tôi đưa đến trên đây đã rút gọn hết mức quá trình làm thủ tục cấp sổ đỏ tại Phú Quốc. Ngoài việc tư vấn các thủ tục pháp lý tại Phú Quốc quan trọng, chúng tôi còn cung cấp cho khách hàng những tư vấn về vị trí, khoảng giá đầu tư đảm bảo nhà đầu tư có những chiến lược đầu tư hoàn hảo nhất. Nếu nhà đầu quan tâm về các vấn đề đất Phú Quốc hoặc muốn tư vấn đầu tư chuyên sâu, hãy liên hệ với chúng tôi theo

Hotline: Công ty: 0931798284 – Số bàn: 0243.2003363 để được tư vấn giải đáp.

07/12/2018 / by / in
 • tư vấn bất động sản phú quốc